Học viện DCCT cầu nguyện cho cha giáo Giuse Đỗ Ngọc bảo, OP.

Posted: 15/03/2011 in Tin Công Giáo

Học viện DCCT cầu nguyện cho cha giáo Giuse Đỗ Ngọc bảo, OP.

VRNs (28.01.2011) – Hà Nội – Vào lúc 18h30, ngày 27/01/2011, tại giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, quý cha quý thầy DCCT đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha giáo Giuse Đỗ Ngọc Bảo thuộc tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam mời qua đời.

Thánh lễ do cha phó bề trên Nhà DCCT Hà nội chủ tế, cùng dâng thánh lễ có cha Giám đốc Học viện DCCT Việt Nam Giuse Trịnh Ngọc Hiên, tám linh mục khác và khoảng hai mươi thầy Học viện.

Cha Giám đốc và quý thầy Học viện đang trên đường về với gia đình đón Tết. Biết tin cha giáo Giuse Đỗ Ngọc Bảo mới được Chúa gọi về, cha Giám đốc, quý thầy Học viện đã cùng với quý cha trong cộng đoàn DCCT Hà Nội dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo là cha giáo của rất nhiều quý cha, quý thầy DCCT sau năm 1975.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Đinh Tiến Đức đã nhắc tới tình cảm cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo đã dành cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đặc biệt đối với quý cha quý thầy là học trò của ngài.

Sau đây là vài hình ảnh trong thánh lễ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s