Huấn luyện giáo dân: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (kỳ 2)

Posted: 11/03/2011 in Công Giáo Trẻ

Huấn luyện giáo dân: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (kỳ 2)

VRNs (24.01.2011) – Hongkong – Thiên Chúa là Tình Yêu: Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa

Một trong những bản thái đặc biệt của tôn giáo là để giải đáp sự tìm kiếm của nhân loại cho điều tột cùng và ý nghĩa tột cùng của cuộc sống con người. Những người tin vào Đức Kitô, tin tưởng sâu sắc rằng từ trong tình yêu của Người, Thiên Chúa đã tạo ra thế giới nhìn thấy được. Thiên Chúa nội tại trong tất cả, và trong sự siêu việt của Người, Người ôm ấp bao bọc tất cả mọi thứ cùng một lúc. Nếu xa lánh địa cầu, con người không thể hát với hết tâm lòng câu Thánh vịnh 96:1: “Hát lên mừng Yavê một bài ca mới! Hát lên mừng Yavê, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Yavê, chúc tụng Thánh Danh”

Sự hiểu biết của con người và biểu hiện của lòng tin và sự thờ phượng Thiên Chúa cũng phụ thuộc trên tất cả các tác tạo. Con người là một phần và là bộ phận của cộng đồng địa cầu. Loài người có cùng một số phận với điạ cầu, ở trong cùng một dao động trầm bổng thường xuyên.

 

Sự hình thành của bậc giáo dân bao gồm sự hình thành và nhấn mạnh trên một ý thức và sự hiểu biết của “Cộng đồng địa cầu”, ghi nhớ rằng con người và những sinh vật khác nhau tạo thành một cộng đồng đa nguyên. Sự đa dạng trong cộng đồng này sẽ thể hiện đầy đủ hơn nơi mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, con người và tất cả mọi loài tác tạo ca ngợi Thiên Chúa đồng loạt (Tv. 148, 19, 96, vv): “Toàn thể địa cầu hát mừng chúc tụng  Chúa! “

Thiên Chúa Ba Ngôi đã đặt bản thể thiêng liêng của tính đa vị trong hiệp nhất vào công cuộc sáng tạo của Người. Nhìn từ này quan điểm sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ hơn rằng phúc âm được đưa đến cho tất cả các loài thụ tạo, tiến đến điểm tột cùng là một trời mới đất mới: “Hãy đi khắp thế gian; công bố tin mừng cho tất cả mọi loài thụ tạo” (Máccô 16:15)

 

Thiên Chúa là Tình yêu: Đức Chúa Con, Đấng Cứu Chuộc

“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời “(Ga 3:16).

 

Hành trình cơ bản của Đức Kitô trên thế gian là đến từ Chúa Cha và để trở về với Chúa Cha, trút hơi thở cuối cùng trên trên thập giá: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Với những lời này, Người trút hơi thở cuối “(Lc 23:46). Cả cuộc đời của Người là hiến dâng bản thân và cuộc đời của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa, vì lợi ích của công cuộc cứu chuộc nhân loại trên con đường hướng tới một trời mới và đất mới. Ngài đến để ban sự sống, sự sống sung mãn (Ga 10:10).

Đức Giêsu như thế đã mang lại một bước đột phá, và trở thành Adam mới. Cuộc đời  của Người không phải để bao bọc chính mình nhưng để cống hiến chính mình. Người Công giáo cần phải học để bước đi cùng con đường trở về với Chúa Cha “hơi thở sự sống “(St 2:7) mà Người đã ban cho họ, hiến dâng cuộc sống của mình với Đức Kitô cho lợi ích của việc xây dựng và tham gia vào Vương quốc của Thiên Chúa. Việc đào tạo đức tin của giáo dân là để xây dựng một mối quan hệ thân mật trong đời sống cá nhân với Đức Kitô.

 

Thiên Chúa là Tình Yêu: Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa

Sức sống trong đời và sự tăng trưởng trong đức tin đến từ các nguồn mạch và sự năng động trong sâu thẳm của chúng ta. Đoạn Phúc âm trong cử hành Thánh Thể tại lễ khai mạc của Thượng Hội Đồng Giáo phận Công giáo Hồng Kông thể hiện chính xác điểm này:

Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. “(Ga 7:37-39).

Việc đào tạo đức tin của giáo dân nhằm giúp các tín hữu chạm đến và cảm nghiệm dòng nước hằng sống trong chính mình và cho phép dòng nước hằng sống này dẫn dắt
họ trong cuộc sống của mình, phát huy sinh động tình yêu và trí tuệ tiềm ẩn sâu xa trong tâm hồn của họ.

 

Bản chất đa dạng và duy nhất của Ba Ngôi

Trong tính duy nhất của Người, Thiên Chúa không đơn độc hoặc bị giam hãm trong sự đồng dạng. Về bản chất, Thiên Chúa là một toàn bộ đa vị và là một mối tương quan của tính đa dạng. Thiên Chúa không phải là một toàn bộ đơn độc, nhưng là một cộng đồng, một cộng đồng liên đới và là sự sống đầy năng lực tương tác của tình yêu. Bản chất cơ bản của Thiên Chúa đã được đặt vào trong tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo ra, trong con người và trong toàn bộ sáng tạo. Mỗi điều được tạo thành không phải là điều đứng trong sự cô lập. Những điều được tạo thành có một sự kết nối hỗ tương và thân mật trong mối quan hệ tương tác và tăng trưởng tiến hóa. Các mối quan hệ giữa con người phản ánh bản chất của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Duy trì mối quan hệ cũng là một nhu cầu tự nhiên của con người. Khi một mối quan hệ bị phá vỡ, cần phải có sự sửa chữa và xây dựng lại nó để sự tôn trọng lẫn nhau là một đặc tính của cộng đồng. Tôn trọng tính độc đáo, tiềm năng nội tại và nhân phẩm của mỗi con người, sẽ dẫn đến cộng đồng chú trọng tính đa nguyên và đa dạng, cho phép bộc lộ ra một sự phong phú viên mãn hơn, càng biểu lộ sự tương tự với thực chất cộng đoàn của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Khám phá nhu cầu của cuộc sống con người thế kỷ 21 cùng các giải đáp và phương pháp thông qua một sự thấu hiểu sâu sắc vào Thiên Chúa Ba Ngôi


Đào tạo đức tin nhằm giúp giáo dân tiến đến hiểu được rằng sự sung mãn nội tại trong cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng cốt lõi của chúng ta, là cách thế Thiên Chúa trở thành biểu hiện trong thế gian, và cách thế Thiên Chúa nối kết với phương pháp và cơ sở của chuỗi trình vận hành của cuộc sống. Từ trong triển vọng này, chúng ta sẽ có thể khám phá ra nhu cầu nhân loại của thế kỷ 2l và các giải đáp cùng phương pháp đòi hỏi.

Giáo Hội và các nhà giáo dục cần phải có một con mắt sáng suốt liên quan đến thời đại và học hỏi để cảm nhận được nhu cầu mục vụ của người Công giáo trong thời đại hiện nay.

 

Đức tin là kinh nghiệm đáp ứng với lời kêu gọi của Thiên Chúa

Hành trình đức tin của các nhân cách trong Kinh Thánh là một đáp ứng liên tục với lời kêu  gọi của Thiên Chúa. Đáp ứng điển hình của Đức Maria là: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Luca 1:38).

Trong vườn Gethsemane Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Luca 22:42).

Qua phép rửa tội chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở nên thành viên của Thân Thể Chúa Kitô, chia sẻ sứ vụ của Thân Thể này. Vì thế, chúng ta là Giáo Hội (ghi chú 2). Thiên Chúa là nguồn gốc và là sự viên mãn của cuộc sống tràn đầy phong phú, và Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ bằng cách thiết lập một quan hệ sâu xa và lâu bền với Người, chúng ta mới có thể đối mặt trong an bình với tất cả những thách thức và khó khăn của thế gian, để khẳng định các giá trị Kitô giáo trong bối cảnh của sự nhầm lẫn giá trị, thông qua tình yêu thương và phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để thánh hóa bản thân và những người khác, và hoàn thành nhiệm vụ Kitô hữu qua việc trở nên muối và ánh sáng. (ghi chú 3)

 

Đức tin là một cuộc hành trình; sự đào tạo thì suốt đời và bất tận

Khởi đầu từ dự tòng lên đến tiếp nhận và tham gia trong các bí tích khai tâm của  người lớn qua phép rửa tội, thêm sức, và Thánh thể, các tín hữu vượt qua các “ngưỡng cửa” và được đón nhận vào cộng đồng Kitô hữu và bắt đầu sống một cuộc sống Kitô hữu mới.

Điều này, tuy nhiên, không phải là kết thúc của hành trình đức tin. Ngược lại, các tín hữu cần phải học hỏi từ hành trình đức tin và sự tăng triển của các nhân cách trong Kinh Thánh và liên tục làm chứng nhân cho những gì họ tin vào. Đào tạo đức tin, do đó, là một quá trình suốt đời và bất tận, liên tục đào sâu thêm và chia sẻ vào trong cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là học cách để trở nên thánh thiện trong cuộc sống.

 

Đào tạo tiến đến sự quân bình và hoà nhập của cơ thể, tâm trí và tinh thần


Để giúp giáo dân trong sự phát triển cá nhân của họ, chúng ta cần phải cho họ học hỏi cách làm thế nào để hoà nhập các hoạt động của cơ thể, tâm trí và tinh thần và xây dựng hoặc tái xây dựng mối quan hệ của họ với chính mình, với Thiên Chúa, với những người khác và với địa cầu.

Chăm sóc cơ thể thông qua một chế độ ăn uống quân bình sẽ đảm bảo sức khỏe và một hệ thống miễn dịch hoạt động tốt. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và là nhu cầu mà những người dân tại Hồng Kông phải giải quyết. Chúng ta cũng phải dạy cho giáo dân dâng lời cám ơn tại các  bữa ăn và liên kết điều này với sự tạ ơn trong bí tích Thánh thể.
Nhiều người ở Hồng Kông cũng cảm nghiệm những căng thẳng lớn lao và các khó khăn về cảm xúc. Học hỏi cách để nhận biết, chấp nhận và dâng lên những cảm xúc tích cực và tiêu cực của chúng ta như thế mang tầm quan trọng rất lớn. Nó sẽ mang lại kết quả là đừng quá dễ dàng trì ép cảm xúc và cũng có thể dẫn đến học hỏi để cảm nghiệm những cảm xúc như là một nội lực tốt. Nội lực này có thể được sử dụng vào những điều rất tốt.

Giáo dục ngày nay nghiêng về phía cung cấp quá nhiều lưu tâm đến sức khỏe của cơ thể và cảm xúc. Các mặt tinh thần, tuy nhiên, lại dễ dàng bị bỏ qua. Cơ thể và cảm xúc có mối quan hệ trực tiếp với phía tinh thần. Chúng cũng có thể là một phương tiện tiếp cận với Thiên Chúa và chiều sâu thẳm trong linh hồn chúng ta. Đây cũng là một thành phần cơ bản trong sự hình thành người Công giáo. Sự trống vắng trong tâm hồn và tinh thần là một nguyên nhân cơ bản của nhiều vấn đề cá nhân và xã hội tại Hồng Kông.

 

Tìm hiểu cách thế để giải quyết sự trống vắng của tâm hồn và tinh thần, và làm phong phú và đổ đầy vào tâm hồn bằng sức sống dồi dào, sẽ là một phương thuốc tốt để giải quyết nhiều vấn đề.

Có một phương pháp là tìm hiểu để xây dựng một mối quan hệ tốt với chính mình, và với những người khác, với Thiên Chúa và với địa cầu. Về bản chất, con người không thể được phân lập từ những thứ khác. Con người cần phải xây dựng mối quan hệ tốt, khám phá bản sắc riêng và vị trí của họ, và có sự tin tưởng vào cuộc sống, sự học hỏi và cùng phát triển với nhau.

 

Chúa Thánh Thần ban những đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau để xây dựng Giáo Hội

Thừa tác vụ không chỉ là thuần hoàn thành nhiệm vụ. Nó còn là một phương thế đàosâu và tiếp tục việc đào tạo đức tin. Chuá Thánh Thần ban cho các tín hữu của Giáo Hội những ơn đặc sủng đa dạng để các cộng đồng Giáo Hội có thể biểu hiện tính đa vị và đa dạng của Thiên Chúa. Thừa tác vụ giáo dân dựa trên những ơn đặc sủng để giáo dân có thể cam kết nhiều hơn vào đời sống của Giáo Hội và được chịu đồng trách nhiệm về lợi ích của Giáo Hội và sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

tự đào tạo và như vậy thực hiện nhiều hơn nữa các nhiệm vụ thừa tác viên của họ. Sự quyết tâm và kiên trì hết lòng của họ sẽ mang tầm quan trọng nhiều hơn là kết quả.

Chúa tán thưởng những gì chúng ta sẵn sàng thực hiện nhiều hơn những gì chúng ta có thể thực hiện được. Các thừa tác vụ khác nhau trong đời sống Giáo Hội, bao gồm cả những người trong phụng vụ và các thừa tác vụ khác, là phần mở rộng và đỉnh điểm của kinh nghiệm đức tin Kitô giáo được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không, thừa tác vụ sẽ trở nên duy nhiệm vụ, tức nhấn mạnh đến kết quả, bỏ qua những cảm nghiệm nhân loại về Thiên Chúa, một đáp ứng đối với Thiên Chúa và sự tăng trưởng trong đức tin.

Tất cả các thừa tác vụ đều đến từ Chúa Thánh Thần, Người ban những ơn đặc sủng khác nhau cho tất cả, cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Cho dù lớn hay nhỏ, tất cả đều nhằm cho việc xây dựng Giáo Hội, và cho sự tốt lành của Giáo Hội. Mỗi người nên tìm hiểu về ơn đặc sủng cụ thể của riêng mình, để làm phong phú lẫn nhau, xây dựng Giáo Hội và mang lại vương quốc của Thiên Chúa vào trong thế gian.

 

Bộ Ba các thừa tác vụ cơ bản của người Công giáo

Thông qua phép rửa tội, tất cả các Kitô hữu được chia sẻ và dự phần vào Bộ Ba thừa tác vụ của Đức Kitô, và nhận mệnh lệnh và trách nhiệm phục vụ từ sự tham gia đó (ghi chú 4).

– Thừa tác vụ Tư Tế của người giáo dân

Thừa tác vụ tư tế của giáo dân được dựa trên việc Đức Kitô sinh động hóa họ bằng Chúa Thánh Thần và sự liên kết thân thiết của nó với “vị Linh mục tối cao và vĩnh cửu,
Đức Giêsu Kitô “và” Đời sống và Sứ vụ của Người”. Tất cả mọi công việc, những lời cầu nguyện của họ, và những nỗ lực tông đồ, cuộc sống hôn nhân và gia đình của họ, sự lao động hàng ngày của họ, sự nghỉ ngơi tinh thần và thể chất của họ, nếu được thực thi trong Chúa Thánh Thần, ngay cả những khó khăn của cuộc sống, nếu được kiên nhẫn chịu đựng, tất cả mọi điều này trở thành sự hy sinh tinh thần được khấng nhận bởi Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Trong cử hành Thánh Thể, những hy sinh này trong cách yêu thương nhất được dâng lên Chúa Cha cùng với Thân Mình của Chúa”. (Hiến chế về Giáo Hội # 34)

Giáo dân cần học hỏi việc cầu bầu trong lời cầu nguyện cho những người khác và cho thế giới, đặt chúng vào trong tay Thiên Chúa trong thờ phượng , đảm nhận vai trò của người hòa giải cùng với Đức Kitô. Trong cuộc sống căng thẳng tại Hồng Kông, thường có thói quen hay đổ lỗi và tương đối ít có khuyến khích dâng hiến. Rất nhiều người thiếu lòng tự tin.

Giáo dục người giáo dân thực hiện các thừa tác vụ tư tế giáo dân của họ bằng cách thường xuyên ban phước lành cho người khác sẽ giúp mang lại sự bình an và niềm vui của Đức Kitô cho người khác, thúc đẩy lòng tự tin của người được chúc lành, và giúp họ quay về hướng tích cực nhiều hơn là tiêu cực và như thế để “thánh hiến chính thế gian lên Thiên Chúa “(Giáo Hội # 34).

– Thừa tác vụ Ngôn sứ của người giáo dân

Người giáo dân cần tìm hiểu để suy nhận những thách thức mới và những dấu chỉ thời đại (chẳng hạn như chủ nghĩa đa số, chủ nghĩa vật chất, sự bùng nổ thông tin, và hiện tượng toàn cầu hóa, vv.), họ sẽ cần chỉ điểm, khuyến khích hoặc cảnh cáo, với lòng can đảm và trí tuệ, những hậu quả tích cực hay tiêu cực, hậu quả từ các hành vi hiện tại, phong cách sống và hệ thống của Giáo Hội và thế giới. Đây là cách học hỏi để sống thực vai trò ngôn sứ để công bố “Vương quốc của Chúa Cha” và chỉ tới tiền ảnh “trời mới đất mới” (Giáo Hội # 35), công bố tin mừng của Đức Kitô, xây dựng và hướng tới một vương quốc thiên đường của công lý, hòa bình, sự thật và tự do.

– Thừa Tác vụ Vương quyền của người giáo dân

Thừa tác vụ vương quyền của giáo dân là sống thực niềm tự tin và phẩm giá Kitô hữu, sẵn sàng phục vụ cách hiệu quả cho sự phát triển tích cực của Giáo Hội và, cùng với Giáo Hội, cho sự phát triển tích cực của trên thế giới. Đây là việc để tham gia vào sứ mệnh vương giả của Đức Kitô. Thông qua cái chết và sự sống lại của Người, Đức Kitô đã phá xuyên qua sự nô lệ của cái chết và tội lỗi để cho tất cả có thể được giải thoát. Trong công cuộc giải thoát và cứu chuộc như thế, “tất cả mọi loài thuộc về (Đức Kitô) cho đến khi Người tự hiến dâng chính mình và toàn thể mọi loài tác tạo lên Chúa Cha, để Thiên Chúa có thể là mọi sự cho mọi loài.” (Giáo Hội # 6)

Người Công giáo cần phải học hỏi để “nhận biết bản chất nội tại, giá trị và trật tự của toàn bộ mọi thụ tạo nhắm tôn vinh Thiên Chúa … để cho cả thế gian có thể tràn đầy tinh thần của Đức Kitô và có thể đạt được cách hiệu quả hơn vận mệnh của nó trong công lý, trong tình yêu và trong hòa bình “. (Giáo Hội # 36)

Thông qua khả năng, nỗ lực, kỹ xảo và văn hóa của họ, người giáo dân thực hiện thừa tác vụ vương quyền của họ bằng cách sản xuất ra hàng hóa lợi ích cho con người và thiên nhiên và được phân bổ phù hợp và đồng đều giữa tất cả mọi người nam nữ, thúc đẩy sự phát triển tích hợp và quân bình của nhân loại. Sự phục vụ liên quan đến thừa tác vụ vương quyền không thể sử dụng sự bóc lột và các biện pháp bất bình đẳng, nhưng là để chữa lành các tổn hại và thương tích gây ra bởi sự bất bình đẳng và không lành mạnh từ các “tổ chức và điều kiện trong thế giới” để “chúng có thể tuân thủ được theo định chuẩn của công lý, giúp tán thành chứ không cản trở việc thực hành nhân đức. Bằng cách làm như vậy họ sẽ cưu mang văn hóa và lao công con người với một giá trị đạo đức “(Giáo Hội # 36).

Đào tạo Đức tin Giáo dân Thừa tác vụ Giáo dân
Giáo phận Hồng Kông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s