Huấn luyện giáo dân: CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ (kỳ 3)

Posted: 11/03/2011 in Công Giáo Trẻ

Huấn luyện giáo dân: CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ (kỳ 3)

VRNs (25.01.2011) – Hongkong – Để trở thành một Kitô hữu cơ bản có nghĩa là đảm nhận nhiệm vụ chia sẻ các kho tàng  của vương quốc Thiên Chúa với người khác, đảm nhận sứ vụ mở rộng vinh quang của Thiên Chúa, và tiến hành thừa tác vụ chia sẻ kinh nghiệm của riêng mỗi người trong đời sống trong đức tin. Như là một tiền đề cho việc thực hiện thừa tác vụ giáo dân, người tín hữu cần có một sự hiểu biết sâu sắc về nội dung của đức tin và kinh nghiệm
của đời sống và niềm vui mà đức tin mang lại cho cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là mỗi Kitô hữu phải trở thành một người có cuộc sống có ý nghĩa, đạt tới các chiều sâu tâm linh, sở hữu một nhận thức hoàn thành, có một sự quan tâm rộng rãi, và được hưởng một mức độ hạnh phúc bền vững. Do đó, khi chúng ta nói về các thừa tác vụ của giáo dân, chúng ta không nên nhìn vào chúng như là một công việc, tách biệt với đức tin. Chúng tôi tin tưởng sâu xa rằng khi một Kitô hữu tiến bộ trong đức tin, một cách tự nhiên thừa tác vụ của mỗi người nam hay nữ sẽ tỏ lộ và phát triển.

Tại Cấp cá nhân

Đọc Kinh Thánh

Các thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày cho phép Kitô hữu đạt được sự trưởng thành trong đức tin, và sự thánh hóa của đời sống người đó. Bằng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông, như điện thoại, trang web và các tài liệu in ấn, các tín hữu có thể đào sâu hơn sự hiểu biết về Lời Chúa và tăng cường sự liên kết giữa Lời Chúa và cuộc sống hàng ngày của một con người. Thực cần thiết để khuyến khích các tín hữu tìm hiểu phương thức “Lectio Divina”. Bởi qua nhiều lần cân nhắc về Lời Chúa, hướng cái nhìn của mình vào khuôn mặt của Đức Kitô, và bằng cách tiến vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cho phép Lời Chúa chạm vào linh hồn của chúng ta, để dần dần hình thành và thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, các tín hữu nên đặt cao tầm quan trọng của việc chia sẻ Kinh Thánh trong một cộng đồng Kitô hữu nhỏ và sứ vụ công bố Lời Chúa.

Cầu nguyện

Sự nhấn mạnh phải đặt vào cho sự liên kết giữa những lời cầu nguyện trước khi ăn và cử hành thánh thể, qua đó chúng ta hiến dâng, cùng với Đức Kitô lên Chúa Cha, những công việc hàng ngày của chúng ta, niềm vui, nỗi khổ và những lời cầu nguyện, để chúng có thể trở thành lương thực cho cuộc sống chúng ta, tinh thần của chúng ta và chúng có thể lưu hành với Đức Kitô vũ trụ. Trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta cũng nên có những quan tâm đến sức khỏe thể chất của chúng ta và chế độ ăn uống, việc bảo vệ môi trường và sự dinh dưỡng, và đặt sự quan trọng vào mối quan hệ giữa các điều răn thứ năm, thứ bảy và thứ mười. Điều này mang ý nghĩa liên kết giữa vật chất với tinh thần, giữa cơ thể với tâm hồn trong lời cầu nguyện của chúng ta.

Khi tinh thần của chúng ta bị tổn thương, chúng ta có thể tìm kiếm sự chữa trị tinh thần phù hợp, và cho phép Chúa Thánh Linh chữa lành cho chúng ta. Các tín hữu cần phải có thời gian hàng ngày để suy niệm và phản ánh, để tham gia vào việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Một cách định kỳ, nên dành riêng một thời gian dài cho các tĩnh tâm cá nhân, tốt hơn là theo hướng dẫn của một vị linh hướng tinh thần, để phản ánh về mức độ của cuộc sống mà mình thực hiện được theo ý của Chúa,và để có thể trả lời tiếng gọi của Thiên Chúa. Các tín hữu nên tìm kiếm một linh đạo tinh thần phù hợp với mình, và thúc đẩy các thành đạt về sự thánh thiện, và hiệp thông với Thiên Chúa. Cuộc sống cầu nguyện với cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia tích cực trong phụng vụ không nên xem thường.

Học cách chiêm ngắm và suy ngẫm

Các tín hữu nên học cách làm thế nào để chiêm ngắm và suy ngẫm để tiếp cận với thế giới tâm linh của riêng mình, để hiểu mình và để cảm nghiệm Thiên Chúa và “sự tốt lành” của Người, và cho phép sự “tốt lành”, sự khôn ngoan và tiềm năng mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm lòng của chúng ta được phát triển. Tốt hơn là sự suy ngẫm như vậy phải được thực hành liên tục và trở thành một thói quen. Từ đó, chúng ta sẽ có một cảm nghiệm và sự hiểu biết sâu xa hơn về lợi ích đến từ sự chiêm ngắm và suy ngẫm, và có thể đạt được mối quan hệ gần gũi hơn và hiệp nhất lớn hơn với Thiên Chúa.

Tham gia vào các cộng đoàn Đức tin nhỏ

Đời sống cộng đồng có thể giúp các tín hữu cách hiệu quả hơn cho sự tăng triển liên tục trong đức tin. Do đó, các tín hữu, đặc biệt là các Kitô hữu mới được rửa tội cần được khuyến khích chọn một cộng đoàn đức tin nhỏ phù hợp với các nhu cầu của người đó. Thông qua sự chứng kiến của cộng đoàn, họ có thể sống thực đức tin của họ và chấp nhận sứ vụ truyền giáo.

Khám phá các bản sắc khác nhau của một Kitô hữu

Tinh thần được đề nghị trong lá thư mục vụ: “Tiến Bước vào Thập kỷ Tươi sáng” phải được liên tục duy trì. Nó nhấn mạnh đến ba bản sắc của chúng ta: công dân của Hồng Kông, công dân Trung Hoa và người Công giáo, và khuyến khích chúng ta tìm biết thêm về nhân dân Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa và mối quan hệ giữa công dân Trung Hoa và Giáo Hội tại Trung Hoa. Nó cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết để khám phá những chiều kích rộng lớn hơn và ý nghĩa của thế giới và vũ trụ, để đem vào sử dụng những khoa học mới và các phát minh của thế kỷ hai mươi mốt (Lý thuyết mới về vũ trụ học, sự tiến hóa, sinh học, vật lý lượng tử, thiên văn học, sinh thái học, vv) để đào sâu đức tin của chúng ta, và để phát triển đối thoại với các bậc thức giả để đạt được sự phong phú hóa lẫn nhau.

 

Ở cấp giáo xứ

Cộng đồng dự tòng

Ủy ban giáo lý giáo phận nên định kỳ tiến hành đánh giá tổng thể về các nội dung, giáo trình và mô thức của tình trạng dự tòng và thiết lập một hệ thống lượng giá các giáo lý viên. Linh mục quản xứ cần phải có mối quan tâm về chất lượng của tình trạng dự tòng của giáo xứ.

Trong quá trình giảng dạy giáo lý, các quan tâm cần phải được đặt vào quan điểm đức tin năng động và linh hoạt của người dự tòng, tránh đi bất kỳ lối thông tin một chiều và giảng thuyết (ví dụ như hội thảo về các chủ đề đặc thù). Đối với nội dung, cần không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao kiến thức, nhưng phải thông qua một hình thức chia sẻ nhóm, chú trọng đối với sự hội nhập của Lời Chúa và đời sống  hàng ngày, và các nhóm như vậy đóng vai trò như một hình thức sơ bộ của cộng đồng đức tin nhỏ, trong đó thành phần cơ bản là lời cầu nguyện phụng vụ, Lời Chúa, sự phục vụ và đức tin đưa vào thực hành cũng như những chứng từ cụ thể. Người dự tòng nên được giúp đỡ để có được một ý thức về sứ vụ và việc truyền giáo, các cảm nghiệm từ việc cầu nguyện và thói quen đọc Lời Chúa (Ví dụ: họ cần được dạy về phương thức Lectio Divina).

Họ cần được khuyến khích để đọc sách (bao gồm Kinh Thánh, Kung Kao Po và sách tinh thần), tham gia vào các hoạt động đào tạo Kitô hữu được tổ chức bởi các nhóm khác nhau, để có được một thói quen tham gia vào đời sống phụng vụ của các giáo xứ, đặc biệt là trong phụng vụ Mùa Chay và Tuần Thánh. Các mối quan hệ và giao tiếp giữa giáo xứ và những người dự tòng cần được củng cố, ví dụ, thành viên của nhóm mục vụ hoặc hội đồng mục vụ phải thăm những người dự tòng định kỳ, và chia sẻ những phát triển mới nhất của giáo xứ, mời gọi người dự tòng tham gia vào các hoạt động giáo xứ và nên tiến hành việc đến thăm nhà những người dự tòng vv linh mục quản xứ nên được khuyến khích để thỉnh giảng các lớp dự tòng cũng như có liên hệ nhiều hơn với các dự tòng.

Các nhà bảo trợ cho người dự tòng

Bên cạnh cha mẹ đỡ đầu, các giáo xứ cần công khai tuyển dụng các nhà bảo trợ cho người dự tòng. Là một phần của công tác dự tòng, các nhà bảo trợ trên một mặt có thể hợp tác với các giáo lý viên, qua đó giảm bớt khối lượng công việc cho họ, mặt khác, nó có thể là một dịp ôn lại giáo lý cho các nhà bảo trợ, để trong tương lai họ có tiềm năng trở thành những giáo lý viên, và có thể hỗ trợ cho việc theo dõi sinh hoạt của các cộng đồng đức tin nhỏ được thành lập do những người mới được rửa tội.


Cha mẹ đỡ đầu

Thực là điều cần thiết để xem xét và tăng cường vai trò và thừa tác vụ của cha mẹ đỡ đầu. Đối với người lớn, sau khi được chính thức chấp nhận như là các dự tòng (một năm rưỡi trước khi họ được rửa tội), giáo xứ phải khuyến khích các giáo dân xứng hợp làm cha mẹ đỡ đầu. Các cuộc họp đào tạo sau đó nên được tổ chức cho họ. Họ cần được khuyến khích không nên làm cha mẹ đỡ đầu cho quá nhiều dự tòng. Sau khi rửa tội, cha mẹ đỡ đầu cần phải duy trì liên lạc chặt chẽ với con cái đỡ đầu, và trở thành bạn đồng hành trong cuộc sống của đức tin cho họ.

Khuyến khích người mới được rửa tội gia nhập cộng đoàn

Trong quá trình dạy giáo lý, người dự tòng cần được giúp đỡ để nhận thức được và có kinh nghiệm về cộng đoàn đức tin nhỏ, và giáo lý viên nên khuyến khích họ tham gia các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ của giáo xứ sau khi rửa tội, để gặp gỡ thường xuyên, để chia sẻ Lời Chúa, và sống xứng với đức tin của một tín hữu trong cuộc sống hàng ngày và đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Họ cũng nên để cho các tín hữu vừa được rửa tội thành lập những cộng đồng đức tin mới, và để tiếp tục cảm nghiệm những điều họ thích thú trong thời gian dự tòng, để trưởng thành trong đức tin. Giáo Lý viên hoặc trợ giảng nên theo dõi các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ một khoảng thời gian, để họ có thể tiếp tục tăng trưởng trong đức tin. Ví dụ như họ nên cung cấp các nhóm hỗ trợ và các nguồn lực đào tạo trong Giáo Hội cho các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ. Cũng như các cuộc thăm viếng thăm thường xuyên của các giáo lý viên có thể trở nên hữu ích.

Bí tích Rửa tội cho trẻ sơ sinh

Giáo xứ nên đến nhà thăm viếng các gia đình có yêu cầu rửa tội cho trẻ sơ sinh, để hiểu được điều kiện của các gia đình này, các thực hành tôn giáo của cha mẹ, và sử dụng những dịp này để liên hệ với những người không thường xuyên đi nhà thờ. Còn hơn thế nữa, các giáo xứ cần cung ứng những họp mặt đào tạo đức tin cho các bậc cha mẹ, trong khi cha mẹ về mặt khác cũng có nghĩa vụ tham dự các cuộc họp đào tạo như thế. Sau khi có hệ thống các dữ liệu liên quan của gia đình và nộp đơn cho họ, giáo xứ có thể chủ động đến thăm những gia đình đó vài năm sau đó để hiểu được tình cảnh của họ và mời trẻ em tham dự các lớp học ngày Chúa Nhật.

Trường học Ngày Chúa Nhật

Ủy Ban Giáo Lý giáo phận nên tiến hành tổng thể xem xét về nội dung, giáo trình và hình thái tổ chức của Trường học Ngày Chúa Nhật (Trường Chúa Nhật), và tăng cường mạch sống của nó và mức độ quan tâm đến sinh hoạt này. Cần có nhiều hơn các sáng tác và sắp xếp cho các bài hát, trò chơi tôn giáo và giảng cụ phù hợp vv. Trường Chúa Nhật cho trẻ em tuổi tiền mẫu giáo (từ 3 đến 6) như là nhóm đối tượng cần được xem xét. Đối với giáo viên, các tín hữu với kiến thức chuyên môn (như trường học sơ cấp, nhà trẻ hoặc trung tâm giữ trẻ) nên được tuyển dụng là người chịu trách nhiệm cho Trường Chúa Nhật, cho việc hướng dẫn và hỗ trợ các giáo viên khác. Trường Chúa Nhật nên định kỳ và công khai tuyển dụng giáo dân làm giáo viên. Linh mục quản xứ phải gặp gỡ các giáo viên Trường Chúa Nhật để có một cái nhìn cập nhật tổng quan về tình hình. Các Giáo phận nên tổ chức hoạt động thường xuyên để tăng cường kỹ năng giảng dạy của giáo viên, và để thúc đẩy một sự chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và chiều sâu của đức tin.

Đời Sống Gia Đình

Để giúp tín hữu thấy tầm quan trọng của đời sống gia đình, giáo xứ cần đẩy mạnh hoạt động gia đình, và nuôi dưỡng mối thông đạt và sự hiểu biết giữa các thành viên trong gia đình. Thành lập các cộng đồng đức tin nhỏ (small faith communities – nhóm niềm tin) với gia đình là đơn vị cơ bản cần được khuyến khích trong các giáo xứ. Cả giáo phận và giáo xứ cần phát huy mạnh mẽ việc đào tạo tinh thần của các gia đình, ví dụ: đọc Kinh Thánh trong gia đình, gia đình cầu nguyện, gia đình hòa giải vv… có thể sử dụng các nguồn lực hiện có trong xã hội và trong Giáo Hội, ví dụ: mời Caritas hoặc C.M.A.C. tổ chức các khóa học và các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết của về chính mình (kể cả cảm xúc và cá tính của một người vv…) và phát triển sự hội nhập, và tập trung vào việc giúp các tín hữu tạo nền móng cho một nhân cách lành mạnh, cho phép cảm nghiệm về bản chất tự nhiên của con người thực, để trở thành một người khỏe mạnh và toàn bộ, và để cho phép tích hợp với kinh nghiệm của niềm tin.

Sử dụng ngày Chúa Nhật để tăng cường việc đào tạo Kitô hữu

Thánh Lễ Chúa Nhật, là một trong phụng vụ Giáo Hội với mức tham gia cao nhất, có thểữđược sử dụng cách thích hợp để tăng cường việc đào tạo Kitô hữu. Các yếu tố của công cuộc đào tạo đức tin có thể được giới thiệu, mà không ảnh hưởng đến việc phụng vụ, ví dụ, sau khi Rước lễ hoặc trước khi bắt đầu cử hành Thánh Thể, một vài phút đào tạo có thể được cung ứng cho các tín hữu.

Nội dung có thể là một bài giáo lý triển khai ngắn và cô đọng, hoặc giải thích những yếu tố khác nhau của phụng vụ, hoặc ý nghĩa của bài đọc ngày hôm đó. Mặt khác, trên một số ngày Chuá Nhật đặc biệt, chúng ta có thể để cho các tín hữu chia sẻ những chứng từ của họ về Lời Chúa một cách trang trọng, ví dụ: các gia đình có thể làm như vậy vào ngày lễ Thánh Gia, các giáo viên vào ngày Chủ Nhật Giáo dục, các công nhân vào ngày Chúa Nhật lao động, vv…Có thể là điều tốt hơn nếu những chứng từ này do giáo dân trong xứ, và họ cần chuẩn bị kỹ. Họ có thể cung cấp các  kinh nghiệm sống của họ như là những minh họa liên hệ. Điều đáng khuyến khích là các linh mục nên cho một kết luận ngắn sau các chia sẻ. Ngòai ra đó có thể là một dịp đào tạo và phản ánh về niềm tin và đời sống Kitô hữu đối với những người chia sẻ chứng từ của họ.

Bí Tích Hòa Giải

Điều cần thiết là nên chọn một giáo xứ ở mỗi hạt để cung ứng cơ hội cho các tín hữu nhận lãnh  bí tích hòa giải, vào mỗi ngày thứ bảy trong những giờ cố định.

Tăng cường các hoạt động đào tạo

Điều cần thiết là củng cố những nỗ lực hướng tới việc đào tạo đức tin trong giáo xứ. Các hoạt động như thế cần phải được hỗ trợ bởi các tổ chức giáo phận có liên quan và các cộng đồng Hội đồng mục vụ của mỗi giáo xứ nên thiết lập một đội đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp hoạt động đào tạo hoặc các khóa học trong giáo xứ, hoặc mời các đơn vị có liên quan trong Giáo Phận hoặc các tổ chức khác nhau cung ứng các khóa học cho việc đào tạo giáo dân.  Các  đội đào tạo trong cùng một hạt có thể hình thành một mạng lưới hỗ trợ, thúc đẩy các chia sẻ định kỳ, đổi mới, học hỏi, và để cùng hỗ trợ trong các hoạt động thích hợp trong hạt hay các khóa học về đào tạo.

Các giáo xứ nên tổ chức các khóa học thường xuyên về cập nhật giáo lý cho các tín hữu. Các diễn giả thích hợp có thể được mời, ví dụ như thành viên hội đồng mục vụ, các giáo dân đã tốt nghiệp từ Viện Thần Học, Triết học và Khoa học Tôn giáo của Đại Chủng viện Chúa Thánh Linh hoặc Học viện Kinh Thánh, các giáo lý viên của giáo xứ hoặc thành viên của đội ngũ đào tạo của giáo phận, nhằm cho phép các tín hữu lượng định một cách có hệ thống các mối quan hệ giữa đời sống hàng ngày với Thánh Kinh, phụng vụ, luân lý và giáo lý.

Đào tạo về Tinh thần Sứ vụ

Trong các giai đoạn khác nhau của quá trình đào tạo, nhiều chú trọng nên được đặt vào sứ vụ của Kitô hữu, và những cách thế để phát triển tinh thần sứ vụ và phục vụ Giáo Hội thông qua các thừa tác vụ khác nhau. Các giáo xứ nên khuyến khích nhiều giáo dân theo đuổi việc tự đào tạo và đào tạo cả cuộc đời, ví dụ: bằng cách bảo trợ một số tín hữu để khai triển sâu xa hơn việc đào tạo, và tạo cơ hội cho các giáo dân để phát triển những gì họ đã học được sau khi hoàn thành việc đào tạo căn bản của họ. Tự các hạt có thể quy tập thành các nhóm trong khu vực của mình những giáo dân đã hoàn thành việc đào tạo cơ bản và cung cấp cho họ đầy đủ tự do và hỗ trợ (cả về vật chất lẫn tinh thần), từ đó, họ có thể lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo hoặc các khóa học về đào tạo đức tin.

Gia tăng mối giao tiếp với các Kitô hữu “ít có nhận thức thuộc về giáo xứ “

Điều cần thiết là nhằm nâng cao nhận thức của mọi tín hữu trong việc chủ động liên hệ với những Kitô hữu “đang có ít ý thức thuộc về giáo xứ”. Toàn thể nhân viên của giáo xứ cần có nhận thức sâu xa hơn về thái độ của họ đối với tín hữu. Các giáo phận nên tổ chức các khóa học đào tạo cho tất cả các nhân viên của giáo xứ, củng cố các huấn luyện trong cách xúc tiếp và thái độ của họ, và tăng cường ý thức phục vụ trong Giáo Hội. Các giáo xứ phải cố gắng để tìm hiểu những điều kiện hiện thời và nhu cầu của các tín hữu trong những dịp con cái rửa tội, đám cưới hay đám tang, và mời họ tham gia vào đời sống của Giáo Hội. Các giáo xứ cần phải tích cực hỗ trợ những người vừa dời dọn đến hoặc hiếm khi xuất hiện trong nhà thờ, hoan nghênh họ tham gia vào đời sống giáo xứ, ví dụ: tham gia các hiệp hội hay các nhóm niềm tin, khuyến khích con cái của họ tham dự Trường Chúa Nhật, vv…Mặt khác, các thừa tác viên mục vụ của giáo xứ cần phải tích cực liên hệ với các trường học Công giáo ở đíc phương, lợi dụng cơ hội tốt để liên hệ với cha mẹ công giáo, và để tổ chức các hoạt động đào tạo hay giới thiệu cuộc sống giáo xứ cho họ.

Phát triển các cộng đồng Kitô hữu nhỏ

Các giáo xứ cần cung ứng việc đào tạo hay thăm viếng các nhóm Kitô hữu nhỏ khác nhau, và khuyến khích sự thăm viếng lẫn nhau giữa các nhóm như thế. Thông qua các liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau, họ có thể rút kinh nghiệm cụ thể về tinh thần một gia đình của cộng đồng Giáo Hội. Các thừa tác viên mục vụ của giáo xứ nên tận tình khuyến khích nhiều hơn nữa những giáo dân với ơn đặc sủng lãnh đạo để dấn bước, và chủ động mời gọi và khuyến khích họ tiếp nhận các đào tạo cần thiết. Các tổ chức chuyên lo việc đào tạo nên cung cấp tài liệu nhiều hơn cho các các hội họp của các nhóm Kitô hữu nhỏ, và tổ chức các hoạt động đào tạo thích  hợp, cũng như giúp hỗ trợ họ một khi có khủng hoảng xảy ra trong các nhóm này.

Xây dựng đội ngũ Hội đồng mục vụ giáo xứ

Các cơ quan chuyên trách đào tạo của Giáo phận nên thiết kế các khóa học đào tạo đặc biệt hoặc các hoạt động cho các thành viên của Hội đồng mục vụ. Thông qua các sinh hoạt năng động, trò chơi, vv… với chú trọng đặc biệt về việc xây dựng đội ngũ, liên hệ cá nhân, các khóa học như vậy cho phép các tham gia viên xây dựng mối quan hệ hợp tác, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần đồng đội, và cải thiện kỹ thuật ủy quyền và đàm phán,vv… Chúng sẽ rất hữu ích cho quy hoạch của một hướng mục vụ trong tương lai và các dự án vững chắc khả thi của toàn bộ giáo xứ, cũng như  hướng dẫn các thành viên hội đồng mục vụ sống theo sứ vụ Kitô hữu của mình và tinh thần cộng đoàn.

Linh mục quản xứ nên tham gia các khóa học như thế. Điều này sẽ có lợi cho cả hai bên cùng hợp tác và hiệp thông trong hội đồng. Điều này sẽ trở thành đặc biệt tốt đẹp trong việc thúc đẩy một mối quan hệ hợp tác, hiệp thông, yêu thương và sự tha thứ giữa tín hữu và giáo sĩ, đồng thời, nó cần thiết để tái thâu nhận một hệ thống đội ngũ mục vụ trong các giáo xứ (bao gồm linh mục, nữ tu và phụ tá mục vụ), để giáo sĩ và giáo dân trở thành đồng-trách nhiệm trong công tác mục vụ của giáo xứ.

Tăng cường sự trao đổi giữa các giáo xứ

Bên cạnh việc thúc đẩy sự chia sẻ giữa các viên chức của hội đồng mục vụ giáo xứ tại các phiên họp khoáng đại của mình, Hội đồng Trung ương về Giáo dân nên tăng cường sự chia sẻ và giao tiếp giữa các giáo xứ, và làm sâu sắc tinh thần hiệp thông và hợp tác trong Giáo Hội thông qua sự học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Hội đồng Giáo dân có thể xem xét việc thành lập các trạm trao đổi (chat) trên trang web của mình, mời gọi tất cả các viên chức trong mỗi giáo xứ chia sẻ, thông qua lời nói và hình ảnh, về tình hình hiện tại của các giáo xứ và kinh nghiệm của họ trong các chương trình đang tiến hành.

 

Tại Cấp Giáo Phận

Thúc đẩy việc giảng dạy Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

Thực là điều cần thiết để khuyến khích các giáo dân đào sâu kiến thức về giáo lý của Giáo Hội Công Giáo. Đồng thời, nội dung của bộ Giáo lý cũng có thể được chia thành một loạt các khóa học đào tạo đơn giản. Qua chia sẻ, sinh hoạt, các câu hỏi, trò chơi, trạng huống điển hình, mối quan hệ giữa giáo lý và cuộc sống hàng ngày có thể được minh họa. Các cơ quan giáo phận hoặc các nhóm có thể cung cấp tài liệu nhằm mục đích giới thiệu một cách đơn giản mối quan hệ giữa giáo lý và sinh hoạt hàng ngày. Các tài liệu này có thể được gửi đến và được in ra bởi các giáo xứ cho các tín hữu. Điều cần thiết là tổ chức các khóa đào tạo liên tục cho những tân tòng mới được rửa tội, và bắt buộc họ tham gia trong giai đoạn khai tâm tôn giáo. Các khóa học này cần cung ứng việc đào tạo đức tin liên tục ngắn hạn có hệ thống cho  các tân tòng mới được rửa tội, và cung ứng các phương tiện đào tạo đức tin cho họ về sau. Các cơ qua giáo phận hoặc các nhóm làm việc trong lĩnh vực đào tạo có thể sử dụng kỹ thuật thông tin để làm cho nội dung giáo lý sinh động và mang tính tương tác hơn, và để cung ứng cách thức tự đào tạo cho giáo dân bằng cách sản xuất các đĩa CD tự học hoặc cài đặt các tài liệu trên các trang website.

Đẩy mạnh quảng bá giáo huấn xã hội của Giáo Hội Công Giáo

Các tổ chức và các cộng đồng liên hệ nên tạo cho giáo dân biết kho tàng độc đáo này của Giáo hội Công giáo trong một cách mới và tạo điều kiện cho sự hội nhập của giáo huấn xã hội với
môi trường sống. Các nhóm quan tâm xã hội của giáo xứ thông qua các cách thế khác nhau, ví dụ: các trang web, đĩa CD, các khóa học đào tạo, hội thảo, đố vui, vv… và tại các cấp độ khác nhau của Giáo hội (trường học, các giáo xứ, Caritas…) có thể giúp các tín hữu trong vấn đề này để hiểu biết hơn và để sống phù hợp, cũng như tạo điều kiện để cho họ đáp ứng và phản ánh về môi trường làm việc của họ, và phải đối mặt với những cuộc tấn công và thách thức của văn hóa xã hội.

Giáo Lý viên nên khuyến khích các dự tòng phản ánh về các vấn đề của đời sống hàng ngày dựa trên các nguyên tắc về giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Điều này có thể được thực hiện qua mô thức của ngày hội thảo cho các chủ đề cụ thể, nhằm cho phép người dự tòng tra vấn sâu xa hơn và phản ánh về những thách thức đối mặt với đức tin và đời sống hàng ngày.

Quảng bá thói quen đọc sách trong Giáo Dân

Bên cạnh Hiệp hội Chân lý Công giáo, Giáo phận nên khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động in ấn khác trong Giáo Hội nhằm xuất bản nhiều hơn cácc loại sách vở liên quan đến đức tin. Tại cấp độ khác nhau, giáo dân cần được hỗ trợ để có một thói quen đọc sách báo tôn giáo đặc biệt là Văn kiện Giáo Hội, ví dụ: trong thời gian dạy giáo lý, các dự tòng sẽ được yêu cầu để tường trình (bằng vấn đáp hoặc bằng văn bản) các sách tôn giáo theo ý thích của riêng mình và để chia sẻ với với các tòng khác. Các tổ chức và các nhóm đào tạo và xuất bản phải định kỳ giới thiệu các cuốn sách tôn giáo hay cho các tín hữu. Mỗi năm, mười cuốn sách có thể được lựa chọn bởi giáo dân cho chung để giới thiệu. Điều cần thiết là việc thành lập các nhóm đọc sách trong giáo xứ, và mời các tổ chức in ấn sách đến triển lãm hoặc các sinh hoạt để quảng bá các sách mới.

Bảo vệ môi trường

Điều được khuyến nghị trong các lĩnh vực đào tạo giáo dân, đời sống đức tin và sinh hoạt cộng đồng, là các chú trọng mới nên đặt vào tín điều Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa, qua đó, để cảm nhận, đánh giá cao và chúc phúc cùng với Chúa Cha những gì Người đã tạo ra (Gen 1:01-2:03), để các tín hữu đáp trả trong sự vâng phục Chúa Cha và hiểu ra hệ sinh thái là một phần nội tại của đức tin Công giáo. Trong thái độ và trong thực hành, điều cần thiết là mở rộng lòng kính trọng của chúng ta đối với sự sống và phẩm giá con người đến những tạo vật khác. Trong lời cầu nguyện và phụng vụ, chúng ta phải biết làm thế nào để ca tụng Chúa cùng với toàn bộ tạo vật.

Các bậc thầy đào tạo như là linh mục, nữ tu, giáo lý viên, các tổ chức, và các nhóm đào tạo khác, giáo xứ, trường học, vv được khẩn trương yêu cầu kết hợp các mối quan tâm đối với môi trường sinh thái vào các chương trình nghị sự của họ, và để xem xét việc bổ túc thêm các khóa học và đào tạo như thế, trong đó các khoa thần học và tâm linh về hệ sinh thái được coi là một phần thiết yếu, để sự hội nhập đầy đủ có thể đạt được giữa “trời, đất và con người,”. Điều này là để sửa đổi những gì đã thiếu sót của quá trình đào tạo trong quá khứ, do chỉ giới hạn vào mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người và các mối quan hệ giữa con người với nhau. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng “trời, đất và con người” cần phải trở thành những chiều kích hoàn chỉnh và không thể thiếu, là tiêu chuẩn và nguyên tắc, cũng như quá trình lên kế hoạch và đánh giá của việc đào tạo đức tin.

Việc đào tạo có hiệu quả bao gồm các thực hành trong cuộc sống, do đó, chúng tôi đề nghị giáo dân nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường, và tiếp nhận hoặc hỗ trợ các hoạt động quan tâm về môi trường. Là một khía cạnh quan trọng của sự đào tạo, các giáo xứ cần mang chủ đề về bảo vệ môi trường từ vị trí ngoài lề và bị bỏ rơi vào một ưu tiên cao trong các hoạt động và các nghị sự soạn thảo kế hoạch. Chúng tôi cũng đề nghị giáo phận thiết lập một hội đồng về bảo vệ môi trường để thực hiện các đề xuất nêu trên, và để đáp ứng và đóng góp thích hợp đối với các chính sách xã hội và các tình huống liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Sử dụng kỹ thuật truyền thông cho việc cập nhật giáo lý

Bên cạnh các khóa học Giáo Lý được cung ứng bởi Hội đồng Trung ương của Giáo Dân Công Giáo (bao gồm mô hình văn bản và mô hình web), hy vọng rằng các cơ quan khác (trung tâm thâu hình thâu thanh và văn phòng Đào tạo Giáo dân của Giáo Phận,vv) có thể sử dụng kỹ thuật truyền thông để sản xuất các khóa học giáo lý đa dạng bằng các phương tiện tự học như đĩa CD và trang web, nhấn mạnh đến sự tương tác và ý thích. Các khóa học như vậy thậm chí có thể cung cấp cho giáo viên, những người sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ, việc theo dõi quá trình học tập. Hơn nữa, nội dung các khóa học nên tập trung chung quanh việc hội nhập đức tin và cuộc sống hàng ngày.

Tập trung các nguồn lực nhằm thúc đẩy việc đào tạo giáo dân

Phối hợp với một hoặc nhiều đơn vị giáo phận (hoặc một đơn vị mới được tạo ra) để thiết lập một cơ sở internet nhằm cung ứng các tài liệu đào tạo đức tin, tập họp các nội dung của các cơ quan và cộng đồng khác nhau trong giáo phận, từ đó, tạo thuận lợi cho người sử dụng trong việc tìm kiếm dữ liệu về đức tin. Các chức năng tương tác cho nguồn tài liệu đào tạo này nên được gia tăng, để người sử dụng có thể bày tỏ quan điểm của họ sau khi sử dụng các tài liệu khác nhau (ví dụ như sách tôn giáo, các bài hát, phim ảnh, vv…) Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một bầu khí thảo luận và chia sẻ cùng với những người khác trên trang web. Các chức năng khác bao gồm cả các email hàng ngày về Thánh Kinh, thẻ đức tin điện tử, để lắng nghe (hoặc xem) các trình bày về việc đào tạo hoặc chứng từ được đưa ra bởi giáo dân, các cuộc phỏng vấn của những vị khách đặc biệt,các sự kiện thời sự của Giáo Hội hoàn vũ lẫn Giáo Hội địa phương, quảng cáo về các hoạt động đào tạo, đặt mua các hàng tôn giáo và sách vở tinh thần, tất cả các mục trên có thể tăng cường sự quan tâm và nhu cầu cho việc đào tạo đức tin.

Tăng cường hợp tác và phối trí giữa các cơ quan Giáo phận và các cộng đồng

Các giáo phận nên tăng cường trao đổi truyền thông, sự hợp tác và quan hệ đối tác giữa các Hội Đồng Giáo Phận,các Cơ quan và các Cộng đồng hoạt động cho việc đào tạo giáo dân. Đặc biệt là phải hỗ trợ công việc đào tạo đức tin của các giáo xứ, và đặt ra những hướng dẫn về sự hợp tác giữa các nhóm, ví dụ: Bảy đơn vị thuộc Giáo Phận và các nhóm hỗ trợ của giáo xứ về các quan tâm xã hội đã được thiết lập, để hỗ trợ công việc đào tạo của các giáo xứ trong lãnh vực quan tâm xã hội.

Khuyếch trương Quỹ Đào tạo Giáo Dân

Điều này có nghĩa là thêm một hoạt động gây quỹ, để tăng tài khoản cho Quỹ tài trợ, để nó có thể hỗ trợ giáo dân nhiều hơn trong việc tự đào tạo và đào tạo lâu dài và đồng thời mở rộng các lãnh vực hoạt động. Đối với việc cân nhắc các ứng dụng, cần nên có sự linh động, ví dụ: bao gồm cả sự hỗ trợ cho các chi phí trong cuộc sống hàng ngày, cho các khóa học ở nước ngoài, và yêu cầu tất cả các ứng viên đóng góp cho Giáo Hội (ví dụ, soạn thảo một kế hoạch hành động)
sau khi hoàn thành khóa học của họ. Bên cạnh việc hỗ trợ giáo dân trong việc đào tạo lâu dài, Quỹ tài trợ có thể hỗ trợ các tổ chức, các giáo xứ nỗ lực của họ để điều hành cách sáng tạo và hiệu quả các hoạt động mang bản chất đào tạo, ví dụ, mời chuyên gia nước ngoài hoặc các nhóm để tiến hành các hoạt động đào tạo.

Cơ chế cho các Phụ tá mục vụ trong sinh hoạt Kế hoạch và Phối trí

Nhằm mục đích lên kế hoạch, phối trí và phát triển thừa tác vụ phụ tá mục vụ tại giáo xứ cách hiệu quả hơn, Giáo Phận nên áp dụng một cơ chế càng sớm càng tốt, để nghiên cứu và xác định bản chất công việc của phụ tá lý mục vụ, trình độ, thủ tục tuyển dụng trung ương, nội dung huấn luyện của các giai đoạn trước và trong khi phục vụ, thủ tục xử lý tranh chấp, vv…và để thực hiện các quy tắc và lề luật liên quan. Rồi sau đó, các cuộc họp đào tạo định kỳ sẽ được tổ chức để tạo điều kiện chia sẻ và trao đổi giữa các phụ tá lý mục vụ. Những người làm việc trong
giáo xứ phải gặp gỡ theo định kỳ để thúc đẩy chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Điều mong muốn nhất là có một đại diện của Giáo phận để hỗ trợ và làm điều phối viên của họ.

Sử dụng các học viên tốt nghiệp từ Khoa Thần học và Triết học và Viện Kinh Thánh, Chủng viện Chúa Thánh Linh làm tài nguyên nhân lực cho hoạt động mục vụ

Giáo phận phải coi trọng, khẳng định giá trị và sử dụng các sinh viên và học viên tốt nghiệp từ Khoa Thần học và Triết học và Viện Kinh Thánh và nhìn nhận họ như là các tài nguyên nhân lực cho công việc mục vụ của mình. Giáo phận nên tiến hành việc tuyển dụng tập trung các phụ tá mục vụ cho các giáo xứ hàng năm từ các ứng cử viên thích hợp trong số những học viên tốt nghiệp.
Giáo phận (hoặc một cơ quan mới thành lập) sau khi tham khảo ý kiến các phụ tá mục vụ và các linh mục quản xứ, sẽ gửi các phụ tá đến giúp việc mục vụ cho những giáo xứ thích hợp và thiếu thốn. Trong các trường hợp khả thi lý tưởng, phụ tá mục vụ nên tham gia trong đội ngũ hội đồng mục vụ, và cùng với các linh mục và nữ tu chia sẻ trách nhiệm và hợp tác trong hiệp thông, thúc đẩy hoạt động mục vụ của giáo xứ, ví dụ: hỗ trợ các cộng đoàn đức tin nhỏ, thúc đẩy việc đào tạo đức tin, lên kế hoạch cho công việc truyền giáo vv…Khoa Thần học và Triết học
và Viện Kinh Thánh của Chủng viện Chuá Thánh Linh nên hợp tác với cơ quan liên hệ của Giáo phận để cung ứng những sinh viên hoặc học viên tốt nghiệp có ý muốn trở thành phụ tá mục vụ toàn thời gian, cung ứng các khóa học đào tạo thích hợp trong công việc mục vụ, bao gồm cả gợi ý lý thuyết và sắp xếp cho lĩnh vực thực hành.

 

Đào tạo Đức tin Giáo dân và Thừa tác vụ Giáo dân
Giáo phận Hồng Kông

Ghi chú 1: “Who are near, who are far – the reason why I distant myself from the Church”, page36. I992.

Ghi chú 2:  Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 899
Ghi chú 3: Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo  898
Ghi chú 4: Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo  783

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s