Người Công giáo can đảm mang sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình tới mọi người

Posted: 20/01/2011 in Blog Thành Viên

Người Công giáo can đảm mang sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình tới mọi người

VRNs (18.01.2011) – Sài Gòn – Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo (HTXHCG) cần thấm vào máu, và tinh thần của mỗi người Công Giáo để rồi thể hiện ra qua mọi hành động tự nhiên như hơi thở.

Ngày Chúa nhật 16/01/2011, tại nhà thờ Đakao, Q.1, Gia Đình Phanxicô Xaviê Thuận gặp gỡ cuối năm và vạch kế hoạch cho năm tới. Trong năm tới, ngoài những mục tiêu khác, HTXHCG được xem là trọng tâm của nhóm để tìm hiểu, học hỏi và phổ biến. Vì vậy, trong dịp gặp gỡ cuối năm nhóm đã dành ra một khoảng thời gian cho mọi thành viên tiếp cận HTXHCG. Sau nhiều lần cân nhắc, ban điều hành nhóm đã mời được người có kinh nghiệm trình bày về Học Thuyết này, anh Gioan Lê Quang Vinh thành viên của Gia Đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế làm thuyết trình viên. Trong khi trình bày, anh Vinh mời gọi tinh thần cộng tác của mọi người để HTXHCG thấm vào máu, và tinh thần của Học Thuyết được thể hiện qua mọi hành động ở mỗi người Công Giáo tự nhiên như hơi thở.

Theo ban điều hành, trong sinh họat nhóm khi đề cập tới hiện trạng xã hội, Giáo Hội Việt Nam thường có nhiều ý kiến về vai trò và tư thế của giáo dân, công dân trong xã hội. Nhiều lúc thảo luận biến dạng thành tranh cãi. Những khi bất ổn như thế, HTXHCG được coi là trọng tài, giải quyết những khúc mắc một cách thỏa đáng. Về vai trò người giáo dân, HTXHCG đặc biệt nhắn nhủ tới thành phần gốc rễ của Giáo Hội này nên trưởng thành “Nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống” .

 

Khi đọc những thông tin đa chiều trên mạng internet, qua một số sự kiện mọi người cũng nhận ra mối quan hệ giữa mục tử và giáo dân, giữa giáo dân với nhau đôi lúc bị rời rạc. Phương cách nhìn nhận và hành động cho một vấn đề nảy sinh trong Giáo Hội, xã hội cũng thiếu định hướng. Việc này đã ảnh hưởng không tốt tới công cuộc loan báo Tin Mừng. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc sinh thời đã trăn trở về công cuộc loan báo Tin Mừng. Qua nỗ lực góp sức thực hiện bản Tóm Lược HTXHCG, ngài trao lại di sản quý giá của Giáo Hội, như kim chỉ nam cho mọi thành phần Dân Chúa. ‘Người Kitô hữu biết rằng họ có thể tìm thấy trong Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công  Giáo những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên, nhờ đó mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp:” Giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội”5’.

 

Cảm nhận được tầm quan trọng của HTXHCG, các thành viên quyết tâm tìm hiểu, học hỏi Học Thuyết một cách hệ thống. Bước đầu, liên kết và kế thừa kinh nghiệm học tập của các anh chị em đã có công sức nghiên cứu về Học Thuyết này. Mong muốn trên của Gia Đình FX.Thuận đã được các thành viên của Gia Đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế sẵn lòng hỗ trợ.

 

Ước mong, HTXHCG được chú ý không chỉ trong chương trình đào tạo tại các chủng viện, mà còn được mọi thành phần Dân Chúa tiếp cận và tiếp nhận. Đặt trên nền tảng nhân vị được Thiên Chúa trao ban cho con người, và trung thành với bốn nguyên tắc trụ cột: nhân vị, công ích, bổ trợ, và liên đới của HTXHCG, người Công Giáo sẽ không đóng khung sinh hoạt trong những không gian hẹp, mà hòa vào xã hội, can đảm mang tình yêu Thiên Chúa, sự thật, công lý và hòa bình tới mọi người. Nhờ đó, công cuộc loan báo Tin Mừng và tái loan báo Tin Mừng trở nên đầy tràn sức sống.

 

Được biết, khi mới thành lập Gia Đình FX.Thuận, các thành viên chọn tên của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vì yêu mến tinh thần của Ngài (Ngài bị giam cầm trong lao tù của chế độ Cộng sản 13 năm). Trong thời gian qua Gia Đình FXT chỉ gồm các cựu sinh viên các trường đại học cụm Thủ Đức, nhưng sau ngày gặp gỡ cuối năm này, với tinh thần “Vui Mừng và Hy Vọng”, Gia Đình nay mở rộng và đón mời tất cả anh chị em thuộc mọi thành phần muốn sống theo tinh thần của Đức Cố HY FX Nguyễn Văn Thuận gia nhập và cộng tác.

 

Đất nước chúng ta còn nhiều mảng màu tối lạnh, nhưng có Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie và những vị thánh tử đạo kiên vững trước thử thách, trước bạo quyền, dám chết cho sự thật, cho niềm tin, cho dung mạo Thiên Chúa tỏa sáng. Chúng ta đang khiêm tốn bước trên cùng con đường này.

 

P.Công Tín

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s