Đảng là mùa xuân! Mùa xuân nào?

Posted: 12/01/2011 in Phóng Sự Ảnh

Đảng là mùa xuân! Mùa xuân nào?

VRNs (11.01.2011) – Lạng Sơn – Hôm nay, 11/01/2011, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, 1.400 đại biểu, đại diện cho hơn 3,5 triệu đảng viên Đảng csvn đã nhóm họp phiên trù bị, và ngày mai 12/01 chính thức khai mạc.Trên các đường phố ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, các băng rôn, bẳng quảng cáo đầy dãy những khẩu hiệu “dâng đảng”, “đảng là mùa xuân” …

Đã bước qua 36 lần mùa xuân của đảng csvn trên toàn lãnh thổ VN, nhưng liệu có mấy người, ngoài hơn 3,5 triệu đảng viên, nhận ra được mùa xuân.

Phải chăng những hình ảnh dưới đây là mùa xuân ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s