Phong viên Trâm Oanh trả lời phỏng vấn SBTN về vụ án Ts. Cù Huy Hà Vũ

Posted: 07/01/2011 in Tin Việt Nam

Phong viên Trâm Oanh trả lời phỏng vấn SBTN về vụ án Ts. Cù Huy Hà Vũ

VRNs (06.01.2011) – Sài Gòn – Chúng tôi vừa nhận được cuộc trao đổi giữa luật sư Đỗ Phủ và phóng viên Tường Thắng với phóng viên Trâm Oanh, người được tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mời tham gia vụ án Cù Huy Hà Vũ với tư cách người liên quan về trách nhiệm và quyền lợi.

Chúng tôi xin chuyển đến quý khán thính giả cuộc trao đổi này từ video clip cua dài truyền hình SBTN, Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s