Mừng lễ Thánh John Neumann, Giám Mục DCCT

Posted: 06/01/2011 in Dòng Chúa Cứu Thế

Mừng lễ Thánh John Neumann, Giám Mục DCCT

VRNs – (05.01.2011) – Sài Gòn – Vào lúc 5g chiều, 05.01.2011, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, DCCT và cộng đoàn Dân Chúa đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giám Mục John Neumann tu sĩ DCCT.

Thánh John Neumann sinh ngày 28 tháng 03 năm 1811, tại Bohemia, trong một gia đình rất đạo hạnh. Song thân của ngài là ông Philip Neumann và bà Agnes Lebis. Ngài là vị Giám mục đầu tiên tổ chức hệ thống trường Công giáo trong Giáo phận, là người đặt nền tảng cho giáo dục Công giáo ở nước Mỹ. Bản tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo viết như sau: “Vì  mọi người thuộc bất cứ chủng tộc nào, điều kiện nào và thế hệ nào đều có phẩm giá của một con người, nên họ có quyền được giáo dục tùy theo số phận của họ, và thích hợp với khả năng bẩm sinh, với phái tính, với văn hóa và di sản của tổ tiên họ để lại. Ðồng thời, việc giáo dục này phải dẫn đến tình huynh đệ với các dân tộc khác, để sự bình an và sự hợp nhất đích thực có thể thực hiện được ở trần gian. Vì sự giáo dục đích thực nhắm đến việc đào tạo con người đối với lợi ích của xã hội, mà trong đó, họ là một phần tử, và họ phải chia sẻ trách nhiệm của phần tử ấy như một người trưởng thành” (Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Kitô Giáo, 1).

Cha Giám tỉnh DCCT Vinh-sơn Phạm Trung Thành chủ tế thánh lễ và Cha Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh chia sẻ Lời Chúa. (Xin mời quý vị cùng lắng nghe).

Trong thánh lễ, quý Cha, quý Thầy trong Dòng đã cùng với cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho DCCT một vị Thánh mục tử đã tận tụy lo cho người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất cho đến hơi thở cuối cùng.

PV. VRNs

Sau đây là một số hình ảnh trong thánh lễ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s