Ts. Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn – Phần 3

Posted: 05/01/2011 in Tin Việt Nam

Ts. Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn – Phần 3

VRNs (05.01.2010) – Lễ hội Ngàn năm Thăng Long là lễ hội của dân tộc chứ không phải lễ hội của đảng phái. Vì thế nếu giương cờ búa liềm lên trước là rất ngang ngược. Hiến pháp Việt Nam không hề có một chữ nào quy định về cờ của đảng cộng sản VN, thế mà họ cứ bịa ra… (Trích bài phỏng vấn Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ)

Xin mời quí vị theo dõi phần 3 bài phỏng vấn do Trâm Oanh thực hiện từ Đức quốc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s