Chúa hiển linh tại Việt Nam

Posted: 01/01/2011 in Thăm Cha Giám Tỉnh

Chúa hiển linh tại Việt Nam

VRNs (0101.2011) – Sài Gòn – “…. Hiền đệ hãy nhắn nhủ mọi người canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa được mọi người chúc tụng, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời (Xc. Spe salvi, 37). Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn Công Giáo tại Việt Nam, được xây dựng theo nghĩa vừa nói, hãy tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị Chủ Chăn với nhau, cũng như giữa các vị Chủ Chăn với các tín hữu, thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân.”

(Trích văn thư bộ nhiệm Đặc Sứ Tòa Thánh đến VN nhân dịp bế mặc năm thánh VN)

Để Chúa được hiển linh tại Việt Nam:

 

Ánh sao là canh tân lòng nhiệt thành tông đồ

Vàng là sự hiệp nhất giữa các chủ chăn, giữa chủ chăn với giáo dân.

Nhũ hương là đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục.

Một dược là thường huấn cha các linh mục tu sĩ, chuẩn bị thích hợp cho giáo dân.

 

Chúa tỏ mình là để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn.

 

Tạ ơn Chúa vì món quà đã ban cho chúng con cuối thời gian năm thánh, xin cho con biết trân trọng gìn giữ và sử dụng món quà này.

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s