Làm phép Nhà Học Viện DCCT

Posted: 30/12/2010 in Dòng Chúa Cứu Thế

Làm phép Nhà Học Viện DCCT

VRNs – (26.12.2010) – Sài Gòn – Vào lúc 6g tại nhà nguyện Tu Viện DCCT, Gia đình Học viện đã cùng quý Cha quý Thầy dâng thánh lễ kính Thánh Gia Thất. Sau thánh lễ tại sân Học Viện có nghi thức làm phép nhà Học Viện sau nhiều tháng nâng cấp. Đây là một dịp đặc biệt để Gia đình Học viện bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các Đấng Bề Trên trong Nhà Dòng cũng như các ân nhân xa gần đã vun trồng và chăm sóc cho Gia đình Học viện được phát triển như ngày hôm nay. Đặc biệt các anh em sinh viên ở Úc đang nghỉ tại VN cũng tham dự nghi thức này. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Sau đây là một vài tấm hình trong thánh lễ và nghi thức làm phép nhà Học Viện. Xin mời quý vị nghe lời cám ơn của Cha Giám Tỉnh DCCT VN Vinh-sơn Phạm Trung Thành.

PV. VRNs

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s