Thân mẫu cha GB Nguyễn Minh Phương C.Ss.R từ trần

Posted: 20/12/2010 in Dòng Chúa Cứu Thế

Thân mẫu cha GB Nguyễn Minh Phương C.Ss.R từ trần

VRNs (19.12.2010) – “Mở đường là Đức Ki-tô rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người”

(1Cr 15, 23)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Phục Sinh, gia đình chúng con kính báo:

Bà cố: Phê-rô Nguyễn Minh Hưng
Nhũ danh: Ma-ri-a Phạm Thị Lượt
Sinh năm: 1937, tại Quất Lâm, Giao Thủy, Bắc Việt
Đã an nghỉ trong Chúa lúc: 0giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại tư gia số 8 khu II, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Nghi thức nhập quan lúc:15 giờ 00 ngày 17 tháng12 năm 2010
Nghi thức viếng: Ngay sau nghi thức nhập quan.
Nghi thức di quan: 7 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2010.
Thánh Lễ an táng cử hành lúc: 8 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2010 tại nhà thờ giáo xứ RUSSEYKEO, giáo phận Xuân Lộc (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân  Lộc, Đồng Nai).
An  táng: tại Đất Thánh giáo xứ RUSSEYKEO
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, gia đình linh tông huyết tộc cùng toàn thể cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ và dâng lời cầu nguyện cho gia đình chúng con.

 

HỢP THỈNH                                    KHẤP BÁO
Linh mục Chánh xứ                        Trưởng nam: Giu-se Nguyễn Minh Dũng
Thứ nam: Lm Gio-an B Nguyễn Minh Phương C.Ss.R
Gio-an B. Ngô Văn Bao                 cùng toàn thể các con, cháu, chắt đồng kính báo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s