Mục sư Phạm Hữu Nhiên: Mục sư Quang được tấn phong chính thức

Posted: 20/12/2010 in Tin Việt Nam

Mục sư Phạm Hữu Nhiên: Mục sư Quang được tấn phong chính thức

VRNs (18.12.2010) – Sài Gòn – Như tin chúng tôi đã đưa, chính quyền quận 2 đã cưởng chế di dời nhà của mục sư Nguyễn Hồng Quang và cũng là cơ sở đào tạo – thờ phượng của Hội thánh Tin Lành Mennonite. Trước đó, để chuẩn bị cho dư luận, báo SGGP đã được lệnh viết một số bài bôi xấu mục sư Quang.

Trong lần phỏng vấn trước với hai mục sư trong nước, cả hai vị này đều xác nhận tư cách mục sư của mục sư NGuyễn Hồng Quang. Hôm nay để góp thêm cho việc tìm kiếm sự thật, phóng viên Thomas Việt, VRNs xin gởi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt và mục sư tiến sĩ Phạm Hữu Nhiên. Trong cuộc phỏng vấn, mục sư Nhiên khẳng định: Mục sư Nguyễn Hồng Quang đã học xong master Thánh Kinh, đã được thụ phong mục sư chính thức qua văn bản. Đồng thời mục sư NHiên cũng cho biết rõ nguồn gốc tại sao có tình trạng hai mennonite, một được nhà nước công nhận, và một thì không, qua đây ông cũng cho biết rõ quan điểm của Mennonite thế giới về hai tổ chức trong nước này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s