Đến với muôn dân

Posted: 17/12/2010 in Giải Trí

Đến với muôn dân

VRNs (17.12.2010) – SàiGòn – mùa vọng 2010

Nay đến với muôn dân
Trên con đường khổ nạn
Như xưa Cha đã phán
Vác Thánh giá mỗi ngày

Hãy đến với muôn dân
Vì tai nghe, mắt thấy…
Chẳng cần áo, mão, gậy
Chẳng cần rước với đưa

Nay đến với muôn dân
Bằng con – tim – rực – lửa
Của Thánh Thần Thiên Chúa
Đòi công lý, công bằng

Hãy đến với muôn dân
Nhận mão gai, mật đắng…
Với trí ngay, tâm thẳng
Chẳng mưu lời, cầu danh

Nay đến với muôn dân
Trên con thuyền Thánh giá
Không cao – siêu – trí – trá
Chẳng: Tham…luận, tham…sâu!

Hãy đến với muôn dân
Theo đường ngay nẻo chánh
Đừng quanh co, lẫn tránh
Chình mình và… anh em !

Nay đến với muôn dân
Không: cân, đong, đo, đếm…
Nhớ “ngàn năm bia miệng”
Vì khiếp nhược vong thần

Hãy đến với muôn dân
và THẲNG THẮN ĐỐI THOẠI
KHÔNG THỎA HIỆP CẦU BẠI
Vì: đại nghĩa trí nhân

Nay đến với muôn dân
Nhờ Mầu nhiệm Cực thánh
Cho Hiệp Nhất tung cánh
Để Sứ vụ viên thành

Cùng với muôn dân
Trong vui mừng hi vọng
Đến cùng với muôn dân
Bằng nỗ lực, cậy trông. Amen

Hiền Thạch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s