Thái Nguyên quyết giữ bền ngọn lửa

Posted: 16/12/2010 in Giải Trí

VRNs (14.12.2010) – Massachusetts, USA – Bác sĩ thi sĩ Linh Huy Kính tặng Cha FX Nguyễn Đức Đại

Cùng Toàn Thể Cộng Đoàn Dân Thánh Chúa Thái Nguyên.

 

Thái Nguyên ơi, giữ bền ngọn lửa

Đừng bao giờ để nó tắt đi,

Dù cho mưa bão bất kỳ,

Dù ai doạ nạt, ngăm đe, dỗ dành.

Ta thắp lưả đấu tranh Công Lý,

Đòi quyền dân, quyết chí hy sinh,

Vững theo tôn chỉ Hoà Bình,

Chuyên chăm tiếng hát, lời kinh ấm nồng.

 

Ta giữ mãi trong lòng Lửa Mến,

Lửa Cậy Tin, lửa đến tự Trời,

Lửa ta sưởi ấm Tình Người,

Soi nơi tăm tối, rọi đời u mê.

 

Hoa Bác Ái, Từ Bi rực nở

Lòng Yêu Thương rộng mở thênh thang

Hăng say dấn bước lên đàng,

Quyết đòi Công Lý, quyết mang Hoà Bình.

 

Một lời thề ước đinh ninh!

 

Boston, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Bác sĩ Vũ Linh Huy

Carney Hospital

Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s