Người đã can trường lên tiếng

Posted: 16/12/2010 in Giải Trí

VRNs (14.12.2010) – Sài Gòn – Người đã can trường lên tiếng

(Kính tặng Cha Giám Tỉnh, Cha Thoại và thầy Thuận DCCT)

Tự ngàn đời Cha nhìn và thấy rõ,

Ở công đường họ sẽ hỏi gì con.

Nên Yêsu bảo, “Con đừng lo điều gì mình phải nói

Hãy lắng nghe Thần khí ở trong lòng”.

Nơi dinh Philatô, Yêsu lặng thinh không đáp

Trước những lời ngạo mạn của thế gian.

Nhưng nhiều lúc Yêsu đã cất cao lời dõng dạc:

“Các ngươi là những nấm mộ tô vàng”

 

Môn đệ Yêsu nơi công đường can đảm:

“Nói cho tôi: công lý có hay không?”

Thế gian gian thế nên lặng im lẩm bẩm

“Nói làm gì công lý, chỉ hoài công”

 

Thế gian bảo tại sao khi cầu nguyện

Lại thưa Ngài về sông núi hôm nay?

Lời cầu xin phải tùy cơ ứng biến

Phải tuân theo kiểm duyệt để không sai (!)

 

Nhưng Yêsu bảo lời cầu xin chân thật

Chỉ mình Cha nghe con nói ngọt ngào

Thế gian không hiểu vì lăn hoài trên đất

Mà tâm hồn nằm ở một tầng cao.

 

Ngày nay không thấy nữ hoàng phương Nam nữa

Để Salomon giữa đời nặng lắm những ưu tư.

Nhưng một điều muôn đời thế gian cần biết rõ:

“Môn đệ Yêsu thì nghe và nói tiếng Yêsu”

 

Gioan Lê Quang Vinh VRNs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s