Một buổi làm việc với cơ quan ANĐT CATPHCM về CLBNBTD

Posted: 13/12/2010 in Lang Thang Internet

Một buổi làm việc với cơ quan ANĐT CATPHCM về CLBNBTD

VRNs (10.12.2010) – Sài Gòn – … Ông Loát bèn khai mào “giới thiệu thành phần” thì tôi cắt ngang: “Anh khỏi giới thiệu, tên anh có ghi trong giấy triệu tập, anh có đeo bảng tên, mặc quân phục thì tôi biết rồi. Hai người này tôi cũng nhẵn mặt rồi. Để đỡ mất thời gian và thuận lợi làm việc, tôi đề nghị với anh thế này: Thứ nhất, anh cho cho tôi xem quyết định khởi tố vụ án hình sự, tôi cần phải biết tôi làm việc với anh trong vụ án nào, tư cách tham gia tố tụng của tôi trong vụ án này là gì? Thứ 2, tôi chỉ làm việc với anh đến đúng 11 giờ thôi, sau đó tôi phải về ăn uống, nghỉ ngơi để chiều tôi làm việc khác của tôi. Nếu cơ quan điều tra cần thêm thì hôm khác tôi sẽ đến. Thứ 3, tôi chỉ làm việc với điều tra viên Đặng Văn Loát theo giấy triệu tập thôi, những người khác tôi không làm việc. Cụ thể là 2 người này tôi biết rõ họ không phải là cán bộ an ninh điều tra”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s