Huyền sử và định mệnh dân tộc Việt Nam

Posted: 09/12/2010 in Lang Thang Internet

Huyền sử và định mệnh dân tộc Việt Nam

VRNs (08.12.2010) – VRMI – Ngay khi bức tường ràoTòa khâm sứ ở Hà Nội đang bị chiếm dụng cho tư lợi đã bị xô đổ là cánh của lịch sử tự do đích thực và quyền tôn giáo của hơn 85 triệu dân Việt Nam đã mở ra.

Sự đồng hành kiên cường của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế với giáo dân và tất cả những người dân oan Việt Nam đã phá hủy hoàn toàn bức tường định mệnh ở “vườn Hoa Tòa Khâm Sứ” và cánh cửa đó không bao giờ đóng lại nữa vì Ý Chúa muốn đó chính là “vườn hoa đầu tiên về quyền tôn giáo của dân tộc Việt Nam”.

Từ vườn hoa ấy, không riêng gì người Công giáo mà hàng chục triệu Bông hoa khác đã và đang vượt lên định mệnh để làm nên một rừng vạn tuế bất diệt trãi dài trên hình chữ S của đất nước.

Nhiều người hùng dân tộc trong và ngoài nước đã xuất hiện, cam chịu mọi nghịch cảnh và can trường đối diện với những thách đố cam go nhất của thời cuộc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s