Sao mai bừng sáng giữa đêm đen

Posted: 07/12/2010 in Thăm Cha Giám Tỉnh

Sao mai bừng sáng giữa đêm đen

VRNs (06.12.2010) – sách Sáng Thế

Chạm tay vào trái cấm,

con người chạm tay vào điểm cao của kiêu căng, của cuồng dại,

Ngỡ tưởng mình là tất cả, là trung tâm, là có lý có quyền.

“Tôi trần truồng !”

“Tôi đang lẩn trốn”

“Người đàn bà … nó đã xúi tôi ăn”.

 

Tan hoang tất cả rồi:

Trần truồng phơi bày sự trống rỗng cùng cực.

 

Trốn tránh vì nhận ra sự thật tủi nhục của mình,

 

Hèn hạ, không dám nhận trách nhiệm về những hành vi của mình, quanh quẩn đổ cho nhau.

 

Tất cả chỉ còn là đổ vỡ.

Mất Chúa, mất tất cả những gì thân yêu nhất của mình.

Tan hoang, đổ vỡ, tuyệt vọng,

Con người chìm sâu dưới đáy mộ của chính mình.

 

Con rắn – Người Phụ Nữ.

Miêu duệ của nó – Miêu duệ Người Phụ Nữ,

Cắn gót chân –  đạp đầu.

 

Giữa tan hoang đổ vỡ tuyệt vọng,

Lời hứa cứu độ xuất hiện,

Hình ảnh Người Phụ Nữ,

Sự chiến thắng (đạp đầu) thật hoàn mỹ.

 

Lạy Chúa, xin rọi ánh Sao Mai vào đêm đen của chúng con hôm nay.

Giữa tan hoang, đổ vỡ và tuyệt vọng này, sẽ có ánh Sao Mai bừng lên cho chúng con không?

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s