Thư cha GT DCCT nhân 85 năm Dòng hoạt động tại Việt Nam

Posted: 02/12/2010 in Dòng Chúa Cứu Thế

Thư cha GT DCCT nhân 85 năm Dòng hoạt động tại Việt Nam

VRNs (30.11.2010) – Sài Gòn – Kính gởi Quí Cha, Quí Thầy và anh em.

Ngày mai, 30 tháng 11 năm 2010, đúng 85 năm ngày các thừa sai đầu tiên của Tỉnh Dòng Thánh Anna đặt chân đến Huế – Việt Nam.

Tám mươi lăm năm đi qua, biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử của đất nước Việt Nam, hạt giống Tin Mừng và Ơn gọi An Phong không ngừng lớn lên trên quê hương đất nước thân yêu này. Nhìn lại chặng đường 85 năm, ta nhận ra bao ân huệ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, trong sự quan phòng tuyệt diệu của Ngài, hết ơn này đến ơn khác, Thiên Chúa đã yêu thương tuôn đổ trên chúng ta, bất chấp sự bất xứng hèn mọn của chúng ta.

Nhìn lại 85 năm, nhìn lại bao công sức, tình thương, lòng quảng đại của Tỉnh Mẹ, của các thừa sai nhiều thế hệ, không ngại gian nguy, không lo khổ ải, không quan tâm đến những khó khăn trần gian, các thừa sai một lòng xây dựng Tỉnh Dòng Việt Nam như chúng ta có ngày hôm nay.

Các thế hệ cha anh của chúng ta đã đi qua sứ vụ Cứu Thế một cách can đảm, nhiệt thành và sung mãn, đã gầy dựng cho chúng ta một tiền đồ vẻ vang, trung thành với Tin Mừng, với ơn gọi và với sứ vụ.

Tám mươi lăm năm, một chặng đường lịch sử, chúng ta không thể không dâng lời cám ơn Chúa, cầu nguyện cho Tỉnh Mẹ, cầu nguyện cho các thừa sai, cầu nguyện cho các cha anh đã đi trước chúng ta.

Cầu nguyện cho chúng ta nữa, trung thành với Tin Mừng, với ơn gọi, với sứ vụ, xin cho mỗi người chúng ta luôn thắp lên trong lòng mình ngọn lửa yêu mến, yêu mến Nhà Dòng, yêu mến người nghèo, người bị bỏ rơi, yêu mến sứ vụ, yêu mến anh em trong gia đình Tỉnh Dòng.

Thánh lễ của cộng đoàn ngày mai, 30 tháng 11, xin nhớ đến nhau và cùng nhau tạ ơn Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa chúc lành cho anh em

Sài Gòn, Ngày 29 tháng 11 năm 2010

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct

Giám Tỉnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s