Bạn trẻ có thể diễn tả đức tin?

Posted: 02/12/2010 in Lang Thang Internet

Bạn trẻ có thể diễn tả đức tin?

VRNs (01.12.2010) – VRMI – Một bạn thuộc Giáo xứ Thanh Đa, là giáo lý viên hướng dẫn em thiếu nhi về giáo lý đức nói: “Diễn tả đức tin, về hình thức không quan trọng, mà cần diễn tả bằng nội tâm. Nhưng nếu chỉ bằng nội tâm thì sự diễn tả đó có mang lại ích lợi? Đó là câu hỏi đã làm cho em cảm thấy: àh, có chút vấn đề khi chỉ diễn tả đức tin bằng nội tâm. Và em đã kết luận luôn vấn đề: “Bụng đầy lòng mới nói ra.”

Cũng theo bạn này: “Về thời gian dành cho Chúa ‘Thời gian cầu nguyện’, ngày trước mỗi ngày có thời gian đọc Kinh Thánh, cảm nghiệm và cầu nguyện, nhưng hiện tại chỉ đọc Kinh mỗi sáng tối. còn lại việc cầu nguyện chỉ qua các buổi tỉnh tâm, những khi có chuyện buồn.” Khi bị hỏi: Nếu vậy, những khi có niềm vui, chúng ta có nhớ tới Chúa hay không? Em trả lời: “Lúc đó cũng có những lúc nhớ đến và cảm tạ ơn Chúa.”

Còn việc làm chứng cho Chúa, em nói: “Có thể làm!” Vìì theo em các hoạt động trong Giáo Xứ, các hoạt động đoàn thể biểu lộ đức tin dễ dàng, nhưng khi vào một môi trường có nhiều người xa lạ, đặc biệt là những người không cùng Tôn giáo thì càng khó khăn hơn. Một phần vì tự mình nghĩ việc đó không cần thiết, vì cũng không xãy ra điều gì cả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s