Cha GT DCCT: Chúng ta khinh những người dám lên tiếng?

Posted: 29/11/2010 in Lang Thang Internet

Cha GT DCCT: Chúng ta khinh những người dám lên tiếng?

VRNs (29.11.2010) – Đến một ngày, kẻ thù và mọi người sẽ ngồi lại trong một ngôi nha. Đó là nhà của Đức Chúa. Đức hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận ngay trong lúc tù đầy đã viết lên tác phẩm Hy Vọng. Niềm hy vọng không chỉ có nơi sách mà nơi con người của ngài cũng tràn đầy niềm hy vọng Thiên Chúa cứu.

Mời anh chị em nghe bài chia sẻ của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành trong ngày Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng năm A.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s