Đại Hội Dân Chúa: Ngày đúc kết Đại Hội

Posted: 27/11/2010 in Tin Công Giáo

Đại Hội Dân Chúa: Ngày đúc kết Đại Hội

VRNs (26.11.2010) – Sài Gòn – Sáng 25/11/2010, cha Am,sdb, thay mặt Ban thư ký Đại Hội Dân Chúa trình bày bản đúc kết các tham thuận và thảo luận. Bản đúc kết chia làm ba phần: Phần một bàn về Giáo hội mầu nhiệm, phần hai đề cập đến việc Giáo hội hiệp thông, phần ba Giáo Hội sứ vụ, và phần kết là những đề nghĩ về Hội đồng giám mục Việt Nam.

Sau đó, các đại biểu đóng góp ý kiến bổ sung. Cha Phanxicô Phạm Ngọc Quang, GP KonTum, đề nghị nhấn mạnh thêm đặc tính Giáo Hội như một gia đình. Ông Phanxicô Xaviê Vũ Sinh Hiên cảm thấy Đại Hội Dân Chúa họp tại Việt Nam nhưng lại ít nhắc đến các vấn đề của quê hương, xin để một website cho mọi người góp ý. Một ý kiến đề nghị nên tạo hoà đồng thông cảm giữa giáo sĩ và giáo dân.

Cha Trung SJ đề nghị UB Công lý Hòa bình đẩy mạnh việc  bảo vệ sự sống con người và lên tiếng bảo vệ môi sinh. UB Đời sống Thánh hiến nâng tầm Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp (?) Một ý kiến khác đề nghị quan tâm đúng mức vai trò giáo dân và các đoàn thể Công giáo tiến hành. Cha Đồng SDB đề nghị đẩy nhanh việc thiết lập Caritas các cấp, tổ chức ban quản trị điều hành quản lý tổ chức. Điều này cần sự quan tâm nâng đỡ của chủ chăn. Một đại biểu đề nghị UBBAXH cần đưa ra kế hoạch chi tiết để giúp người nghèo. Một vị khác đề nghị các mục tử nên làm gương cho giáo dân. Một ý kiến khác nói người nghèo và bất hạnh có quyền bình đẳng tự do tôn giáo. Xin Giáo hội kịp thời và mạnh mẽ lên tiếng giúp họ.

Cha Hoàng muốn giáo dân sống tinh thần đồng trách nhiệm với giáo sĩ trong tư cách Dân Chúa.  Anh Tâm xin lập quỹ truyền giáo tại giáo xứ – giáo phận. Sơ Sa đừng gọi “thiếu nữ lầm lỡ”, mà nên gọi là “thiếu nữ bị bỏ rơi”. Cha Thịnh nêu nhu cầu cần thiết lập lại Thiếu Nhi Thánh Thể với chương trình cập nhật hơn. Một nguời khác nhắc lại việc cần phát triển các hội đoàn Công giáo Tiến hành. Một nguời ch rằng phải tái Phúc Âm hoá cho nguời Công giáo Việt Nam. Ông Quýnh lưu ý phải nhắc cần đào tạo chuyên viên, chuẩn hoá văn phòng truyền thông, lập kế hoạch ngắn và dài hạn cho mục vụ truyền thông Lời Chúa. Ý kiến cuối xin mọi nguời chú trọng vai trò tư tế, vương đế của người Kitô hữu giáo dân.

Sau đó, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn trong tư cách chủ nhà và chủ tịch Đại hội Dân Chúa đúc kết với những ý kiến chính như sau:

1. Đề nghị HĐGM cho phép các đại biểu và ngoài đại biểu tiếp tục góp ý gởi về một địa chỉ cho Ban thư ký.

2. ĐHY nói: “Công đồng Vatican II vạch ra đường hướng đối thoại, nhưng tính đối kháng và thói quen đối đầu dường như ăn rễ trong tâm thức người Việt Nam, do chiến tranh lâu dài. Sự hiệp thông hiệp nhất còn nhiều thiếu sót. Vì vậy cần có Đại Hội Dân Chúa để xây dựng sự hiệp thông đích thực theo Tin Mừng và giáo huấn Hội Thánh. Lịch sử Giáo Hội mỗi nơi mỗi thời có cách tương quan với xã hội trần thế khác nhau, Việt Nam cũng trải qua những kinh nghiệm như thế. Làm thế nào nối kết đạo đời, đưa men vào trong bột, chiếu ánh sáng vào bóng tối. Vấn đề là ánh sáng vào mà bóng tối không tiếp nhận. Do đó, chúng ta cần góp ý dựa trên đường lối của Đức Kitô và giáo huấn của Giáo Hội. Góp ý trong đường lối của Tin Mừng và đức ái Kitô mới thuyết phục được mọi người.”

Sau giờ giải lai, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trưởng Ban Thư ký Đại hội thông báo các ý kiến của các đại biểu vẫn có thể gởi về các website của Hội đồng giám mục VN và của Đại hội dân Chúa. Tiếp đó, ngài trình bày Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa và tiếp nhận một số ý kiến để bổ túc/sửa đổi cho sứ điệp.  Đức cha Khảm nhấn mạnh Sứ điệp không là bản đúc kết ý kiến nhưng nêu lên những điểm nhấn quan trọng.

Sau đó các đại biểu chia sẻ những cảm nghiệm và tình cảm đối với kết quả Đại Hội.

Để kết thúc, Đức Hồng Y thay mặt Ban tổ chức đề nghị các giáo phận nên tổ chức Đại hội Dân Chúa tại giáo phận để hâm nóng tinh thần Đại hội. Riêng tại Sài Gòn sẽ tổ chức Đại hội sẽ mời 60 đại diện các Dòng tu, 200 đại diện các giáo xứ. Sau đó, ngài tặng mỗi đại biểu một tuợng Đức Mẹ.

PV. VRNs
(Viết theo nhật ký 8 http://www.daihoidanchua.net)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s