Phong trào: “Tôi là người dân”

Posted: 24/11/2010 in Tin Việt Nam

Phong trào: “Tôi là người dân”

VRNs (23.11.2010) – Sài Gòn – Vài tháng nay, phong trào “Tôi là nguời dân” đã được khởi xuớng rầm rộ trên internet thông qua việc truyền tin bằng email. Đã có nhiều nguời dân nhận thấy đúng “Tôi là nguời dân”, nên ngày 01 hàng tháng đã viết ra giấy hay in làm tấm thẻ đeo trên ngực dòng chữ “Tôi là nguời dân”.

Mới nghe qua, chúng ta thấy buồn cuời, vì ai ở Việt Nam này, nhất là những nguời có đăng ký thuờng trú ở một nơi nào đó, lại không là nguời dân? Như vậy những nguời phát động phong trào này nhắm đến điều gì?

Nguời viết lời kêu gọi này tự giới thiệu như sau: “Tôi không thuộc một tổ chức nào cả. Tôi chỉ là 1 trong gần 90 triệu người mang dòng máu VN trong và ngoài nước VN. Vậy chúng ta có thể gọi phong trào dân chủ này được khởi xướng bởi tổ chức “Những người mang dòng máu Việt Nam”, mỗi thành viên là đại diện cho chính mình.” Tác giả cho biết đa phần dân Việt đang đợi chờ một phong trào chung để cùng nhau giành lại quyền công dân của mình, quyền làm con nguời đích thực. Một trong những quyền quan trọng đó là nguời dân được sống trong nền pháp trị dân chủ.

Bàn về thuật ngữ “dân chủ”, tác giả viết: “Dân chủ không đem đến chúng ta tất cả mọi thứ trên đời. Dân chủ là một đặc quyền con người có được từ khi cất tiếng khóc chào đời: quyền được sống và chọn lựa để sống. Nó chỉ có sức mạnh khi người dân biết sử dụng nó.”

Để giúp nhiều người ít quan tâm đến các vấn đề lịch sử cũng như các sự kiện đang xảy ra ở Việt Nam, tác giả đã trình bày nhiều sự kiện đã được đăng tải trên các báo lề phải và nhất là các thông tin chính xác được hệ thống internet toàn cầu loan tải. Sau đó tác giả nhận định về đất nuớc: “Dân tộc Việt Nam có lịch sử hào hùng nhưng cũng lắm nỗi thăng trầm , một phần cũng chỉ vì ngoại bang gây ra nhưng một phần cũng do những lãnh đạo đất nước bất tài, nhu nhược nhưng tham quyền cố vị,” và lên án “Chính quyền VN sống do dân nuôi nhưng họ trà đạp lên người dân một cách vô lương tâm. Họ lạm dụng tối đa hai chữ NHÂN DÂN trong những tên gọi Quốc Hội Nhân Dân, Nhà Nước Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân…Nhân dân có nhân quyền và dân quyền nhưng lãnh đạo CSVN đang ngày đêm cướp quyền dân và nhục mạ nhân quyền.”

 

Tác giả bức thư kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau hành động để đặt nền tảng dân chủ bền vững muôn đời cho dân tộc Việt.”

 

Nếu ai quan tâm hơn, có thể đọc trực tiếp lá thư này trên mạng điện toán toàn cầu.

 

K.Thuyên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s