HĐGM Hoa Kỳ chấp nhận việc Rửa Tội trong bốn giáo hội Tin Lành thành sự

Posted: 24/11/2010 in Tin Công Giáo

HĐGM Hoa Kỳ chấp nhận việc Rửa Tội trong bốn giáo hội Tin Lành thành sự

VRNs (19.11.2010) – Maryland, USA – Theo bản tin Zenit.org, ngày 17/11/2010, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (HĐGMHK) công nhận việc rửa tội của bốn giáo hội Tin Lành là hợp lệ

 

Thứ ba vừa qua, tại Baltimore, trong kỳ Hội nghị mùa thu, HĐGMHK đã bỏ phiếu phê duyệt “Hiệp định chung về Công nhận Bí tích Rửa tội lẫn nhau.”

Hiệp định này dựa trên các kết quả sau sáu năm nghiên cứu và thảo luận giữa các đại diện của các giám mục Công giáo Hoa Kỳ với các Giáo hội Presbyterian Mỹ, Giáo hội Cải cách ở Mỹ, Người Kitô hữu Cải cách Giáo Hội, và Giáo Hội Liên hiệp của Chúa Kitô.

Đức Tổng Giám Mục Wilton Gregory, giáo phận Atlanta, Chủ tịch Hội đồng Đại kết và liên tôn, ghi nhận việc bỏ phiếu thông qua hôm thứ ba là một “cột mốc quan trọng trên hành trình đại kết.”

“Cùng với các anh chị em Tin Lành của bốn giáo hội”, ngài nói: “chúng tôi, càc giám mục Công giáo lại một lần nữa có thể khẳng định việc rửa tội đã thành sự, ngay cả khi anh chị em không hiệp nhất đầy đủ với chúng tôi trong Chúa Kitô.”

“Hội nghị của chúng tôi mong muốn được nhìn thấy tất cả các cơ quan có thẩm quyền của bốn cộng đồng Tin Lành này phê duyệt các thỏa thuận thông thường như chúng tôi có ngày hôm nay,” tổng giám mục nói.

Đức tổng giám mục giải thích rằng một khi nó được phê duyệt trong bốn giáo hội khia, thỏa thuận sẽ “cho phép các thừa tác vụ Công Giáo xác nhận việc rửa tội trong các cộng đồng này là rửa tội thật sự là đúng với giáo lý Công giáo và giáo luật.”

Ngài tiếp tục: “Các chứng thư rửa tội của thừa tác viên Tin Lành cấp để dùng cho việc gia nhập Giáo Hội Công Giáo, hoặc kết hôn với một người Công giáo, phải ghi rõ Phép Rửa được thực hiện bởi một thừa tác viên có năng quyền đổ nuớc và đọc Nhân Danh Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.”

Đức Tổng Giám Mục Gregory khẳng định rằng người Công giáo và các Kitô hữu khác đã tiến một bước gần hơn để hiệp thông hoàn toàn, trong sự vâng phục Chúa Yêsu mà cầu nguyện – “Lạy Cha chúng con ở trên trời”’ – trong ngày đó, ở bên nhau chúng ta có thể chúc mừng nhau trong một đức tin và chung tại bàn thánh trong Bí Tích Thánh Thể.”

Đuợc biết thỏa thuận này đã được nhiều HĐGM trên thế giới thực hiện với các hệ phái Tin Lanh địa phương, nhưng “chưa từng có” cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ cho đến hôm thứ ba vừa qua.

Việc làm này giải thích rằng Giáo Hội Công Giáo nói chung đã công nhận tính hợp lệ của hầu hết các cộng đoàn Kitô hữu kể từ Công Đồng Vatican II. Tuy nhiên, vào năm 2002, Hội đồng Giáo hoàng về Đại kết khuyến khích các HĐGM tiếp cận và nghiên cứu các cộng đồng Kitô giáo địa phương để hiểu biết lẫn nhau về bí tích Thanh tẩy, để làm rõ nghi ngờ và câu hỏi về “thành sự” trong các giáo hội kitô giáo với nhau.

 

Thụy Minh, VRNs

(Viết theo Zenit)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s