Chúa làm Vua

Posted: 24/11/2010 in Thăm Cha Giám Tỉnh

Chúa làm Vua

VRNs (21.11.2010) – Sài Gòn – Ngày cuối năm phụng vụ, Hội Thánh nhìn lại cả một năm, một chặng đường đi qua, Hội Thánh nhận ra và vẫn luôn nhận ra Chúa Kitô chính là Đấng làm Chúa, làm Vua của lịch sử này, của vũ trụ này.

Chù dù con người hay bất cứ một quyền lực nào khác cứ toan tính và lèo lái lịch sử theo ý mình, định hướng cho xã hội theo ý định của mình, thì Thiên Chúa vẫn đặt Đức Kitô làm đầu và làm chủ của lịch sử, của mọi định hướng xã hội.

Không cần phải biện minh cho bất cứ danh xưng nào của Thiên Chúa, dù hôm nay con người có dị ứng gì với chữ Vua thì Đức Kitô vẫn là vua thật và không có một danh nào khác (chữ vua cũng chưa nói ra hết) để nói về quyền uy của Ngài.

Ngài là vua với tất cả quyền năng, làm chủ với tất cả uy quyền như Ngài có. Uy quyền, danh dự, vinh quang với tất cả uy quyền, danh dự và vinh quang. Mọi thế lực kiêu căng, hung hãn, hỗn hào, …đều bị tiêu diệt trước tôn nhan Ngài.

Một năm đi qua, tôi đang rong ruổi cuộc đời dưới ngọn cờ nào ? dưới úy quyền nào ? Dưới ngọn cờ của Chúa Kitô hay của một thế lực nào khác ? Mắt tôi có còn dõi theo ngọn cờ của Chúa Kitô dẫn đường không ? Tôi đang tùng phục vị vua nào ?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s